תרגילי למידה אותנטית כאמצעי השפעה על המסוגלות העצמית לשילוב טכנולוגיה בקרב מתכשרים להוראה ועל הכוונות שלהם לשלב טכנולוגיה

Jennifer R. Banas, Cindy S. York. "Authentic Learning Exercises as a Means to Influence Preservice Teachers’ Technology Integration Self-Efficacy and Intentions to Integrate Technology", Australasian Journal of Educational Technology, Vol. 30, No. 6, 2014.

מחקר זה בחן את ההשפעה של תרגילי למידה אותנטית, כאסטרטגיה לימודית, על המסוגלות העצמית לשילוב של טכנולוגיה בקרב מתכשרים להוראה ועל הכוונות שלהם לשלב טכנולוגיה.

בנוסף, נחקר גם הקשר המנבא בין השינוי במסוגלות העצמית של שילוב הטכנולוגיה של המתכשרים להוראה לבין השינוי בכוונותיהם לשלב את הטכנולוגיה. המשתתפים היו 104 מתכשרים להוראה שנרשמו לקורס שיטות להכשרה מקצועית.

המסוגלות העצמית לשילוב הטכנולוגיה נמדדה כידע טכנולוגי נתפס (TK), ידע פדגוגי (PK), ידע פדגוגי טכנולוגי (TPK), ידע תוכן פדגוגי (PCK), וידע תוכן פדגוגי טכנולוגי (TPACK).

הניתוח חשף עלייה משמעותית במסוגלות העצמית עבור כל הקונסטרוקטים של ידע תוכן פדגוגי טכנולוגי, כמו גם לגבי הכוונות לשלב את הטכנולוגיה. ההשפעה הגדולה ביותר הייתה עבור ידע תוכן פדגוגי.

בנוסף, ניתוח של רגרסיה מרובה חשף שינוי במסוגלות העצמית לשילוב טכנולוגיה כמודל, וחזה שינוי בכוונות לשלב טכנולוגיה. בפרט, שינוי בידע הנתפס לגבי טכנולוגיה חזה את השינוי בכוונות.

קישור למאמר המלא באנגלית


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya