תרבות של שאלות או שאלות של תרבות – על תרבות השאלה במערכת החינוך

מקור: "חינוך וסביבו", שנתון מכללת סמינר הקיבוצים, כרך כ"ה, תשס"ג 2003 עמ' 7-20
בתוך אתר הגיל הרך


דיון במהות השאלות של ילדים. השאלות יוצרות "תרבות שאלות". השאלה כמקור לפילוסופיית חיים. מקור השאלה כתופעה גנטית נתונה מלידה, תוכן וריבוי השאלות מושפע מן הסביבה. משטרים דיקטטוריים מדכאים שאלות, בעוד שמשטרים דמוקרטיים מעודדים שאלות. קיימים אתרי שאלות שונים עבור הילדים, וקיים משטר שאלות בכל אתר ואתר. השאלות מעשירות את התודעה ואת הידע של הילדים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya