תרבות בית ספר ומנהיגות של קהיליות למידה מקצועיות

Carpenter, Daniel. "School culture and leadership of professional learning communities", International Journal of Educational Management, 2015, Vol. 29 Issue 5, p682-694.

מטרה: מטרת מאמר זה היא לחקור מבנים של מנהיגות תומכת ומשתפת בבתי ספר כפונקציה של מדיניות ונהלים של תרבות בית-ספרית.

מתודולוגיה: המחקר נערך בשלושה בתי ספר תיכוניים במערב התיכון של ארה"ב. נערכו ראיונות עם מנהלים ומורים, תצפיות בקהיליות למידה מקצועיות ונאספו ארטיפקטים כדי לחקור את המדיניות, הנהלים והמנהיגות של תרבות בית-ספרית ביישום של פרקטיקה של קהיליית למידה מקצועית.

ממצאים: המחקר מסכם שמנהלי בתי הספר חייבים לספק מבנים של מנהיגות תומכת ומשתפת עבור המורים כדי להבטיח תרבות בית-ספרית חיובית וקהיליות אפקטיביות של למידה מקצועית המשפיעות על שיפור בית הספר. המנהלים בבתי הספר חייבים לעבוד ישירות עם המורים כדי ליצור מדיניות ונהלים המספקים למורים את מבנה המנהיגות כדי להשפיע ישירות על שיפור בית הספר דרך מאמצים שיתופיים של קהיליית למידה מקצועית.

ערך: מחקר זה מתבסס על ספרות בנושא תרבות בית-ספרית וקהיליות למידה מקצועיות על ידי חקירת המדיניות והפרקטיקות הקיימות בבתי הספר כמקרים ייחודיים. מרבית הספרות קוראת לחקר מקרים ספציפיים כדי לזהות סוגיות ביישום של פרקטיקה אפקטיבית. מחקר זה חשוב לקהילה כמקרים ספציפיים שעשויים ליידע מנהיגים חינוכיים לגבי מנגנונים אשר ניתן למנף כדי להבטיח יישום מוצלח של מדיניות ונהלים המתוארים בספרות של תרבות בית-ספרית קהיליית למידה מקצועית.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

קהיליית למידה מקצועית כפעילות חתרנית: איתגור תרבות הלימוד הבית-ספרית המסורתית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya