תרבותיות כפולה: מזהויות מנוגדות למותאמות

Bennet-Martinez, V., Leu, J. & Lee, F. (2002). Negotiating biculturalism: Cultural frame switching in bicultural with oppositional versus compatible cultural identities. Journal of Cross-Cultural Psychology. 33, 5, 492-516  

רקע

ידוע כי קיימים הבדלים קוגניטיביים, פסיכולוגיים וסוציולוגיים בין אזרחי תרבויות מערביות (כגון ארצות הברית וקנדה) לבין בני תרבויות מזרחיות-אסיאתיות (כמו טאיוואן, יפן, סין וקוריאה). שתי התרבויות מתאפיינות בתהליכים שונים של הגדרה עצמית, יחס לאחרים ופרשנות של המציאות. ההבדלים הללו נובעים בעיקר מהאסוציאציות, הידע, הערכים, האמונות והאידיאלים המונחלים לילידי התרבות.

נמצא כי אנשים דו-תרבותיים, אשר מזדהים עם שתי תרבויות במקביל, ניחנים בתכונות חשובות כמו: אמפתיה, סתגלנות ורוחב אופקים. עם זאת, הם עלולים להיתפס כחתרנים ולעומתיים – הן בעיני בני תרבות המקור והן על ידי חברי התרבות השנייה.

מתודולוגיה

מאמר זה בחן את הערכים, האמונות, התגובות וההשפעות של בני אדם שזהותם חצויה בין תרבות מערבית לבין תרבות אסיאתית. זאת, באמצעות שלושה מערכי ניסוי עוקבים בהם התנהגויות חברתיות של אמריקאים-סינים ששהו בארה"ב שנים ארוכות הושוו לתגובות של סינים שהיגרו לארה"ב בשנים האחרונות ו\או אמריקאים שעברו לסין, או מדינה אסיאתית אחרת, לפני זמן קצר.

ניהול מערכת פנימית דו-תרבותית

פסיכולוגים גילו כי אינדיבידואלים יכולים לפתח ולחוש שייכות עמוקה לשתי זהויות נבדלות ואף לנוע ממסגרת חשיבה תרבותית אחת לאחרת – בהתאם לסיטואציה – כזיקית המתאימה עצמה לתוואי השטח. למעשה, בכוחם של אנשים דו-תרבותיים לבחור את הזהות התרבותית המתאימה ביותר בכל מסגרת חברתית אליה הם נכנסים.

התרבותיות הכפולה מאופיינת ומדורגת לפי רמות שונות הנעות בין הטמעה מלאה של התרבות השנייה ולבין ספיגה חלקית. בתוך כך, חלק מן האינדיבידואלים חשים בנוח עם זהותם הדו-תרבותית ואינם מעידים על קונפליקט פנימי. מנגד, יש החשים ניגוד עז בין תרבות המקור לבין התרבות המתחרה. הקוטביות עלולה להיות חדה במיוחד כאשר האדם אינו מסתגל לתרבות החדשה או חש הזדהות שוות-ערך עם שתי התרבויות.

סיכום

בני אדם דו-תרבותיים נושאים עמם זהויות כפולות שמנחות את דפוסי הפעולה שלהם בהתאם למצבים בהם הם נתקלים. האנשים הללו מסוגלים להשתמש בנקודות החוזק של כל סט ערכים תרבותי כדי להתמודד טוב יותר עם סיטואציות מורכבות.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא זהות

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya