תקופת ההתמחות בהוראה: גשר בין ההכשרה הראשונית לבין ההתפתחות המקצועית המתמשכת של המורים

מקור וקרדיט :
 
קארי סמית. רבקה רייכנברג "תקופת ההתמחות בהוראה: גשר בין ההכשרה הראשונית לבין ההתפתחות המקצועית המתמשכת של המורים",  בתוך: משבר ההוראה: לקראת הכשרת מורים מתוקנת ( עורכות: דרורה כפיר תמר אריאב) ,מכון ון ליר בירושלים והוצאת הקיבוץ המאוחד , 2008.
 
 
מאמר זה מתמקד בשלב הכניסה להוראה, הנקרא בארץ "ההתמחות בהוראה" ( סטאג') . המונח "התמחות" הוא שם כולל לתוכניות תמיכה , הנחיה וסיוע למורים מתחילים. מטרת המאמר היא לבחון את נושא ההתמחות בהוראה ממגוון היבטים ולהציג את עמדת הכותבות בנושאים הקשורים בו. תחילה מוצגת תכנית התמחות בהוראה הנהוגה כיום בישראל . לאחר מכן מוצגים ההיבטים התיאורטיים של נושא ההתמחות בהוראה. נבחנת הספרות המקצועית בנושא זה ומתואר היישום של היבטים אלו בעולם. בסיום המאמר מציגות המחברות את המודל שהן מציעות למבנה התמחות בהוראה , מתוך השוואתו למודל הקיים כיום בישראל.
לטענת הכותבות , תקופת ההתמחות צריכה להיות חלק בלתי נפרד מההכשרה האקדמית שבאחריות המוסדות המכשירים. המתמחה זקוק לתמיכה מקצועית בתהליך החברות שלו למקצוע. את התמיכה הזאת יעניקו לו מורים חונכים ( mentors) שעברו הכשרה מתאימה לתפקיד. החונכים יהיו אחראים ללוותו ולסייע לו בהתפתחות המקצועית. ההתפתחות מקצועית אינה מתרחשת מאליה – היא תהליך הדורש השקעה במהלכים רפלקטיביים שיטתיים ובתיעוד מסודר. לרשותו של המתמחה יעמוד זמן ראוי כדי להשקיע בהבניית יכולותיו בתור מורה ובפיתוח הדימוי המקצועי שלו. המחברות סבורות שעל המתמחה להיות מועסק בבית הספר במשרה מלאה, וחלק מזמנו יוקצה לביצוע תהליכים רפלקטיביים ולתיעוד שיטתי של תהליך התפתחותו המקצועית. רק לאחר השלמה מוצלחת של החלק הקליני המונחה (ההתמחות) יקבל המתמחה רישיון לעסוק בהוראה מתוך עצמאות מלאה. ראוי, לדעת המחברות, שלתהליך הרישוי הרשמי של המורים יהיו שני שלבים: הראשון – קליני, המורכב מחניכה ומתמיכה מקצועית , והשני – הערכה שתיעשה בסיום התהליך בידי גוף מקצועי חיצוני לבית הספר ולמשרד החינוך.
 
המחברות מציעות במאמר את ההתמחות בתור שלב שני בהתפתחותו המקצועית של המורה. לאחר סיום שלב ההכשרה להוראה ((pre-service. ההתמחות – שלב הכניסה להוראה- עומדת במודל זה בפני עצמה, לכן היא מקיפה יותר ודורשת יותר מן המשתתפים בה (המורה, החונך, והמתמחה) ומהמערכת כולה בהשוואה למודל הקיים כיום בישראל.
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya