תפקיד ההורים בחינוך הצעירים – סקירה ביקורתית של הראייה הסיבתית

Huat See, Beng; Gorard, Stephen. "The role of parents in young people’s education—a critical review of the causal evidence", Oxford Review of Education, Jun2015, Vol. 41 Issue 3, p346-366.

קיים כעת גוף ניכר של מחקרים המציע שמעורבות הורית קשורה להישגיהם של צעירים בבית הספר. מוסכם גם באופן כללי שמספר מרכיבים כגון רקע ההורים, תשומת לב, חום וסגנון ההורות מקושרים עם תוצאות מאוחרות יותר בחייהם של הילדים. אף על פי כן, למרות שהדבר מונח באופן נפוץ על בסיס קשרים אלה, טרם בוסס טבע הקשר הסיבתי הזה.

מאמר זה מסכם מה דרוש כדי להראות שמעורבות הורית מוגברת יוצרת הישגים טובים יותר ותוצאות אחרות, בהתבסס על כינון קשר, רצף נכון של אירועים, רגישות להתערבות ומנגנון הסברי. המאמר גם מדווח על הממצאים של סקירה שיטתית של מחקרים זמינים ורלוונטיים, בהתבסס על גישה זו.

החיפוש אחר ראיות לגבי ההשפעה של עמדות, ציפיות והתנהגות על ההישגים הניב 1,008 דוחות מובחנים. מתוכם, 77 דוחות נגעו ישירות להשפעה של מעורבות הורית. דוחות אלה מאשרים שמעורבות הורית והישגים קשורים ביניהם, וברצף הנכון עבור מודל סיבתי.

קיימים מספר מנגנונים סבירים כדי להסביר מדוע למעורבות הורית עשויה להיות השפעה. אך הדבר המכריע ביותר ובשונה מכל התחומים האחרים הקושרים בין עמדות והתנהגות לבין הישגים, קיימת ראייה מבטיחה שהתערבות לשיפור מעורבות הורית יכולה להיות אפקטיבית.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya