תפקידו של הניסיון בהכשרה של מורי מורים

Feiman-Nemser, S. (2013). The role of experience in the education of teacher educators. In M. Ben-Peretz, S. Kleeman, R. Reichenberg, & S. Shimoni (Eds.), Teacher educators as members of an evolving profession (pp. 189-209). Tel Aviv: The MOFET Institute.


אילו אפשרויות התנסות בעבודה של הכשרת מורים ראוי שיהיו למורי מורים עתידיים וכיצד יש לבנות התנסויות אלו? כיצד ניסיון קודם בהוראה ובהכשרת מורים משפיע על הפרקטיקה של מורי מורים? כיצד ניתן לסייע למורי מורים מתחילים לפתח הבנות עקרוניות, שיפוט מקצועי, ומיומנות?

מאמר זה בוחן את מקומה של הפרקטיקה ותפקיד הניסיון בהכשרה של מורי מורים. הוא מתחיל מההנחה שהכנת מורי מורים חייבת לכלול ניסיון בפרקטיקה מקצועית. במילים אחרות, כדי ללמוד כיצד ללמד מורים ביעילות, למורי מורים שאפתניים חייבות להיות התנסויות במשימות ובדרכי חשיבה יסודיות ללימוד הוראה.

ניסיון ישיר כמורה בקורס או כמדריך שדה יכול לייצר סדר יום משכנע ללמידה ולספק צרכים דחופים לידיעה, אך מורי מורים מתחילים זקוקים לעזרה כדי להבין כיצד להגיב כהלכה לשאלות ולנושאים שעולים באופן בלתי נמנע במהלך עבודתם עם מורים לעתיד וכיצד לפרש את השלכות צעדיהם. ניתוח רשומות של פרקטיקה בחברת מורי מורים אחרים מספק דרך ללמידה מהניסיון ומנקודות המבט של עמיתים.

לתלמידי הדוקטורט העובדים במסגרת הכשרת מורים יש שתי מטלות—עליהם ללמד מועמדים להוראה, ועליהם ללמוד את הפרקטיקה של הכשרת מורים. במובן זה הם אינם שונים ממורים מתחילים שעליהם ללמד בעוד שהם לומדים ללמד בהקשר מסוים. מאמר זה מתאר כמה דרכים להפיכת התנסויות ההוראה של מורי מורים מתחילים למשאב חינוכי בהתפתחותם המקצועית. קידום מטרה זו דורש את עיצובן של אפשרויות למידה מקצועיות המאפשרות למורי מורים ללמוד במהלך ומתוך הפרקטיקה שלהם והפרקטיקה של אחרים.

אסטרטגיה זו לפיתוח מורי מורים היא גם אסטרטגיה לפיתוחה של הכשרת מורים. בו בזמן שמורי מורים לומדים ומתעדים את הפרקטיקה שלהם וההשפעה שלה על הלמידה של מועמדים להוראה, הם גם מייצרים ידע אודות דרכים פחות או יותר יעילות להכנת מורים לעבודה המורכבת של ההוראה. אם בתהליך הם ייצרו רשומות של פרקטיקה הניתנות לניתוח אותנטי, הם יוכלו לבנות אוסף של חומרים שניתן יהיה לעשות בו שימוש כדי ללמד אחרים את הפרקטיקה המקצועית של הכשרת מורים.

מאמרים נוספים של פרופסור פיינמן-נמסר בפורטל מס"ע
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya