תפקידה של הנעת התלמידים בדיונים מקוונים א-סינכרוניים המונחים על-ידי עמיתים

מאת: Xie Kui

Xie, Kui; Ke, Fengfeng. " The role of students' motivation in peer-moderated asynchronous online discussions", British Journal of Educational Technology v. 42 no. 6 (November 2011) p. 916-30.


מחקר זה ערך ניתוח תוכן של דיונים מקוונים כדי להבין את טבעה של למידה שיתופית (collaborative learning) בעזרת מחשב ולגלות כיצד הנעת התלמידים, שהנה גורם חיוני להצלחה של למידה שיתופית, מתייחסת להבניית הידע שלהם אינטראקציה שלהם בדיונים מקוונים המונחים על ידי עמיתים.

המחברים ניתחו את תכני הדיון של 23 תלמידים/לומדים בכיתה מקוונת.

התוצאות הראו שהערך הנתפס, היכולת והאוטונומיה היו גורם חיוני שהשפיע על האינטראקציות ברמה נמוכה יותר, ההנעה הפנימית הייתה גורם חיוני שהשפיע על האינטראקציות לפיתוח אינדיבידואלי, בעוד שהשייכות הייתה גורם חיוני שהשפיע על האינטראקציות לפיתוח שיתופי. התוצאות הראו גם שהאוטונומיה והשייכות היו גורמים חיוניים שהשפיעו על ההתנהגויות המתונות.

מסקנות הממצאים : מורים בכיתות מקוונות צריכים לקדם את ההנעה של התלמידים, וחשוב יותר, לתת "פיגום" (scaffold) ללומדים העמיתים כמנחים של התלמיד בלמידה משמעותית במהלך הדיונים המקוונים המונחים על-ידי עמיתים.

ראה גם :

לקראת גיבוש תיאוריה לחקר הנעה של לומדים בלמידה מרחוק המבוססת על עקרונות הפסיכולוגיה החיובית
ממצאי מחקר על מוטיבציה בלמידה מרחוק
גורמי ההנעה של תלמידים ומורים במערכות למידה מרחוק

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?