תפיסת מסוגלות להוראה של חברי סגל

מאת: Gulay Bedir

Bedir, Gulay. PERCEPTION OF TEACHING EFFICACY BY FACULTY MEMBERS. International Journal on New Trends in Education & their Implications (IJONTE), jan2017, Vol. 8 Issue 1, p51-61.

המטרה של מחקר זה היא לקבוע כיצד פרופסורים באוניברסיטאות תופסים את המסוגלות להוראה שלהם (teaching efficacy).

המחקר עוצב בהתאם למודל הסקר והשתתפו בו 516 פרופסורים מ-19 אוניברסיטאות (10 פרטיות ו-9 לאומיות) במהלך שנת הלימודים האקדמית של 2013-2012. נתוני המחקר נאספו באמצעות סולם מסוגלות להוראה המכיל 6 ממדים ו-28 פריטים.

ניתוח הנתונים חשף שחברי סגל תופסים את עצמם כאפקטיביים ביותר בניהול כיתה. הממדים של יחסים בין-אישיים, תכנון קורס, אסטרטגיות הוראה ושימוש בטכנולוגיה צוינו במקומות השני, השלישי, הרביעי והחמישי במונחים של מסוגלות להוראה.

לא זוהה הבדל מובהק בקרב הפרופסורים במונחי מגדר מבחינת עד כמה יעילים הם תופסים עצמם. הרמה הגבוהה ביותר של תפיסת מסוגלות להוראה נרשמה כשייכת לחברי הסגל בחינוך.

קישור למאמר המלא

ראו גם:

האם יש הסבר מדוע שיטת ההרצאות מסרבת לחלוף מהעולם?

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya