תפיסת מורכבות תפקיד, לחץ, אקלים ארגוני בית ספרי והשפעתם על שחיקה ונטייה לעזיבה בקרב מורים לחינוך מיוחד בחינוך הרגיל

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

המחקר עוסק במורים לחינוך מיוחד בחינוך הרגיל. נבדקה בו השפעתן של תפיסת מורכבות התפקיד, תחושת הלחץ של המורה ותפיסתו את האקלים הארגוני בבית ספר, על שחיקתו ונטייתו לעזיבה.

שאלת המחקר נבדקה בדרך כמותית ובדרך איכותית.

אוכלוסיית המחקר כללה בחלק הכמותי 302 מורים, בהם נכללו מורים בחינוך הרגיל, מורי מתי"א ומורי כיתות חינוך מיוחד. בחלק האיכותי נכללו תשע מורות ותיקות לחינוך מיוחד. כלי המחקר היו שאלונים וראיונות.

הממצאים במחקר מתחלקים לחמש קטגוריות המצביעות על התרומה להרחבת הידע וההבנה של עולמם הפנימי של מורים לחינוך מיוחד בחינוך הרגיל:

א.      גובש המושג "רמת המורכבות המקצועית הנתפסת של ההוראה" והוצעו דרכים למדידתו.

ב.      נחשפה תפיסתו של המורה את האקלים הבית ספרי כמשפיע על תחושתו בהקשר של מורכבות, לחץ,שחיקה, עזיבת בית הספר ועזיבת המקצוע.

ג.        נמצא דמיון בין מורות חינוך מיוחד לבין מורות חינוך רגיל ברמת המורכבות הנתפסת של ההוראה ובתחושת הלחץ והשחיקה.

ד.       מורי מתי"א דיווחו על תחושות לחץ ושחיקה נמוכות יותר ממורי הכיתות המיוחדות, ממצא המצדד במגמת השילוב גם מנקודת המבט של המורים.

ה.      נבנה מודל רב-ממדי הממחיש קשרים בין: סוג המורה, תפיסת מורכבות התפקיד, לחץ, שחיקה, עזיבת בית הספר ועזיבת המקצוע. זהו מודל חדשני בעל תרומה לידע ולפוטנציאל מחקרי עתידי.

עבודת הדוקטורט נמצאת בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליה ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya