תפיסת החוויות הרגשיות של סטודנטים להוראה: האם למידת חקר גורמת לשינוי?

מאת: T. itmanen .

itmanen, T., Lonka, K., Inkinen, M., Lipponen, L., & Hakkarainen, K. (2012). Capturing teacher students' emotional experiences in context: Does inquiry-based learning make a difference? Instructional Science, 40(6), 1083-1101.


במאמר הנוכחי נבחנות חוויות הלמידה הקונטקסטואליות של סטודנטים להוראה בסביבות של חקר אותנטי תוך שימוש במערכת של מדגם פעילות קונטקסטואלית.

החוויות של תשעה סטודנטים נרשמו בתחילה במהלך תקופה של שבועיים בשנת לימודיהם הראשונה.

אותן מדידות חזרו בשנת הלימודים השנייה בתקופה של שבועיים מעקב, ובנוסף נערכו ראיונות לפני המעקב ואחריו.

שנת הלימודים הראשונה הורכבה בעיקר מהרצאות ומעבודה בקבוצות קטנות, בעוד שתקופת המדידה השנייה נעשתה במקביל להשלמה של פרויקט חקר אינטנסיבי, שהיה המוקד של המחקר הנוכחי.

ניתוח שונות מרובת משתנים חשף שהלמידה במהלך תקופת החקר ייצרה חוויות חזקות יותר שהיוו אתגר עבור הסטודנטים וגם השפעות שליליות מאשר התקופה שהתמקדה במורה.

החוויות של המשתתפים לגבי היכולת, המחויבות וההשפעות החיוביות לא השתנו במהלך שתי התקופות.
אולם, הנתונים מהריאיון הראו שהמשתתפים נהנו מתקופת החקר ומכך שהעבודה הייתה אינטנסיבית.

הראיונות והנתונים הקונטקסטואליים שימשו גם כדי לתאר את החוויות של הסטודנטים במהלך תקופה מסוימת אחת במהלך פרויקט החקר.
התוצאות מציעות שהשפעות שליליות עשויות להיות חלק חיוני מתהליך של למידה הדרגתית כדי לקבל אחריות הן עבור תהליך של למידה אינדיבידואלית והן עבור תהליך של למידה שיתופית.

ראה גם :

הליכים ודרכי הוראה ליישום למידת חקר בכיתה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya