תפיסת ההוראה כפרופסיה ועמדות של גננות כלפי שינויים פדגוגיים

משכית, ד' ופירסטטר, א' (2014). תפיסת ההוראה כפרופסיה ועמדות של גננות כלפי שינויים פדגוגיים. רב-גוונים – מחקר ושיח, 14, 134-111.

תפיסת מקצוע ההוראה כפרופסיה, בצד הדרישה להתחדש ולהתייעל במסגרת המחויבות המקצועית מופנית לא רק כלפי מורים אלא גם כלפי גננות העובדות במסגרת הציבורית והפרטית כאחת. בזיקה לכך בחן המחקר הנוכחי את הקשרים בין תפיסתן של גננות את ההוראה בגן כפרופסיה לבין עמדותיהן כלפי שינויים פדגוגיים.

המחקר התמקד בזיהוי התפיסה של גננות את ההוראה בגן כפרופסיה בזיקה לוותק בעבודה, בזיקה למסגרת החינוכית שבה עובדת הגננת ובזיהוי עמדות של גננות כלפי שינויים פדגוגיים בזיקה לוותק בעבודה ובזיקה למסגרת החינוכית שבה עובדת הגננת, מסגרת ממלכתית ומסגרת פרטית. במחקר השתתפו 101 גננות העובדות בשתי המסגרות.

ממצאי המחקר מצביעים על מתאמים מובהקים בין תפיסת ההוראה כפרופסיה לבין ציון העמדה כלפי שינויים פדגוגיים ועל הבדלים בתפיסת ההוראה כפרופסיה ובעמדות כלפי שינויים פדגוגיים בזיקה לשנות הוותק של הגננת ולמסגרת שבה היא עובדת. בממצאים אלה יש כדי לשמש בסיס לחקר התהליכים הנדרשים להעצמתן של גננות ובכך להעצמת מעמדה של ההוראה בגן כמקצוע.

למאמר המלא באתר האקדמית גורדון

ראו גם:

פיתוח המקצועיות דרך התמחות רפלקטיבית והתפתחות מקצועית מתמשכת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya