תפיסת הדימוי המקצועי של מורים למתמטיקה בעיני עצמם בזיקה למיצב החברתי של מקצוע ההוראה

נילי מנדלסון , תפיסת הדימוי המקצועי של מורים למתמטיקה בעיני עצמם בזיקה למיצב החברתי של מקצוע ההוראה, , עיון ומחקר בהכשרת מורים ( מכללת גורדון) , 2012 , גיליון 13, תשע"ג .

מאמר זה מציג הסתכלות משולבת על שני משתנים מרכזיים רלוונטיים לעבודת המורה: הדימוי העצמי המקצועי ותפיסת מקצוע ההוראה. שילוב זה נבחן באמצעות שני כלי מחקר: כלי איכותני שמורכב מסדרת מטפורות חזותיות(תמונות/איורים) של בעלי מקצוע; וכלי כמותי שבנוי מסולם לדירוג מקצועות.

החידוש הוא בתרומה העיקרית של התמונות/האיורים הממחישים מטפורות תוך הגבלתם למקצועות. ייחודן של התמונות טמון בכך שהן מאפשרות "מרחב מבוקר" של דימויים לתיאור מקצועם של המורים. השימוש בסדרת התמונות/האיורים יחד עם הפירוש שנלווה אליהם דרך עדשות מבארות )באמצעות ראיונות אישיים עם המשתתפים( אפשר למשתתפים לחשוף לעצמם ולאחרים מה הם חושבים על תפקידם כמורים למתמטיקה בשלב הכשרתם ובשלב עבודתם בפועל כמורים בבתי הספר.

על משתתפי המחקר נמנו סטודנטים בתקופת הכשרתם למקצוע המתמטיקה )מחציתם מהאוניברסיטאות ומחציתם ממכללות( ומורים )מחציתם מלמדים בחטיבת ביניים ומחציתם בחטיבה עליונה(. אחת ממטרות המחקר הייתה לבדוק האם קיימת זיקה בין תפיסת המורים את דימוים המקצועי לבין תפיסתם את מיצב ההוראה בשלבים השונים של התפתחותם המקצועית (נילי מנדלסון) .

לגיליון 13 של כתב העת "עיון ומחקר בהכשרת מורים" , מכללת גורדון, 2012 .

למאמר

 


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    המאמר לא קיים

    פורסמה ב 29/04/2022 ע״י א.א
    מה דעתך?
yyya