תפיסות של תלמידים מגיל הגן ועד תום התיכון לגבי מדענים: מציאת מדידה מהימנה ובדיקה באם חשיפה למדענים מותירה חותם

Hillman, S. J., Bloodsworth, K. H., Tilburg, C. E., Zeeman, S. I., & List, H. E. (2014). K-12 Students' Perceptions of Scientists: Finding a valid measurement and exploring whether exposure to scientists makes an impact. International Journal of Science Education, 36(15), p. 2580-2595.

מחקר זה הושק באמצעות מענק של הקרן הלאומית למדע National Science Foundation GK-12 שבו עמיתים בוגרים במדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה (STEM) מוצבים בכיתות ומעורבים בפעילויות STEM עם תלמידים מגיל הגן ועד תום התיכון (K-12).

החקירה בדקה באם נוכחות עמיתי ה-STEM השפיעה על הדימוי הסטריאוטיפי של מדען בעיני התלמידים. הואיל ומציאת כלי מהימן היא קריטית, המחקר כלל (1) את קביעת המהימנות של המבדק הנפוץ של ציור מדען (DAST) כנגד שאלון מתוכנן מחדש המונה שש שאלות ו-(2) שימוש בשילוב של שני הכלים כדי לקבוע אילו סטריאוטיפים יש כרגע לילדים.

נעשה שימוש במודל המבדק המקדים והמבדק המאוחר בקרב 485 תלמידים, מכיתה ג' ועד כיתה י"א, הלומדים בשישה בתי ספר שונים במדינת מיין (Maine), ארצות הברית. נמצא מתאם חיובי מובהק אך נמוך בין ה-DAST לבין השאלון; לפיכך, אין לעשות שימוש ב-DAST לבדו, אלא יש להסתייע בראיונות או בשאלון.

תוצאות המבדק המקדים חשפו כי הילדים החזיקו בסטראוטיפים משותפים לגבי מדענים, אך סטראוטיפים אלו לא היו כה מקיפים ולא התגברו עם העלייה בכיתה כפי שציין המחקר בעבר, דבר הרומז על כך שחל שינוי ולילדים יש מושג רחב יותר לגבי מי יכול להיות מדען.

לבסוף, נוכחות של עמית STEM תואמת לסטראוטיפים מופחתים בחטיבת הביניים ובתיכון, אך לאף שינוי בקרב ילדים בגילאי היסודי. נדרש מחקר נוסף כדי לקבוע באם זה משקף גמישות בתפיסות של ילדים בגילאי היסודי או באם מדובר במגבלות בציור או בכתיבת תשובותיהם.

ראה גם:

מה ניתן ללמוד מסקרים של תלמידים במערכת החינוך והאם הם מועילים למערכת החינוך ? הדוגמא של ארה"ב

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya