תפיסות של מורים לגבי זרמי ידע בין-דוריים

Geeraerts, K., Vanhoof, J., & Van den Bossche, P. (2016). Teachers' perceptions of intergenerational knowledge flows. Teaching & Teacher Education, (56), 150-161.

במחקר איכותני זה, המחברים מתבוננים בתיווך ידע מפרספקטיבה בין-דורית של מורים. מחקר זה מנסה לתאר כיצד מורים תופסים עמיתים מדורות אחרים במונחים של דרישה לידע ואספקת ידע, וכיצד מתרחשים תהליכים של שיתוף בידע בין מורים מדורות שונים.

ממצאי המחקר מציעים שניתן להבין תפיסות של מורים לגבי מיומנויות וידע של עמיתים מדורות אחרים כדרישה ואספקה של ידע, ושזרימת ידע בין דרישה לידע לבין אספקת ידע עשויה להיות מושפעת מתפיסות לגבי עמדות מורים. יתר על כן, הממצאים מדגימים את ההתרחשות של תהליכי תיווך ידע בין-דוריים בקרב צוותים בית-ספריים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

חקירת אמונותיהם של מורים לגבי למידת מורים בקהילות למידה מקצועיות והשפעתן על פעילויות קולגיאליות בשתי מחלקות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya