תפיסות סטודנטים להוראה פיניים את תפקידה של המטרה בהוראה

מאת: Kirsi Tirri

Tirri, Kirsi; Kuusisto, Elina. Finnish student teachers’ perceptions on the role of purpose in teaching. Journal of Education for Teaching. Dec2016, Vol. 42 Issue 5, p532-540.

מחקר זה מזהה את טבען של המטרות (purposes) בהוראה בקרב 372 סטודנטים להוראה פיניים מתחומי דעת שונים וכיצד תפיסות אלה יכולות לתרום להכשרת מורים. מחקרים מוקדמים יותר הראו שגם סטודנטים אמריקניים וגם פיניים מצאו את תפקיד מוריהם כחשוב מאוד למטרה בהוראה ובלמידה. נמצא גם שהסטודנטים להוראה הפיניים היו מכוּוני מטרה (purposeful) בהוראה שלהם.

הנתונים עבור מחקר זה נאספו בשנת 2013 בעזרת שאלונים כמותיים המודדים אלמנטים שונים של מטרה, כגון זיהוי מטרה, מכוונות ליעד, אוריינטציה של מֵעֵבֶר לעצמי ומטרה של יכולת ללמד. תוך שימוש בניתוח אשכולות (K-Cluster), זוהו ארבעה פרופילים של מטרה בקרב הסטודנטים להוראה: מכוּוני מטרה, חובבנים, חולמים, מנותקים.

נמצא כי סטודנטים להוראה בחינוך הדתי היו מכוּוני המטרה ביותר בפרופילים שלהם, בעוד שהסטודנטים להוראה במתמטיקה היו שונים מהאחרים, כאשר ליותר מ-40% היה פרופיל מנותק. התוצאות מלמדות שהסטודנטים להוראה במתמטיקה זקוקים לתמיכה מיוחדת לצורך פיתוח המטרות שלהם, כמו גם הכשרה להוראה מכוּונת מטרה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

ארבעים השנים האחרונות בהכשרת המורים בפינלנד

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya