תפיסות סטודנטים לגבי השקילות בין שיעורים מקוונים לבין שיעורים פרונטליים

Platt, Carrie Anne; Raile, Amber N. W.; Yu, Nan. "Virtually the Same?: Student Perceptions of the Equivalence of Online Classes to Face-to-Face Classes", Journal of Online Learning & Teaching, Dec2014, Vol. 10 Issue 3, p489-503.

בהינתן המספר ההולך וגדל של שיעורים מקוונים והחיבור המבוסס בין תפיסות סטודנטים לגבי סביבות למידה לבין הישגים אקדמיים, מחקר זה בחן תפיסות של סטודנטים לגבי השקילות בין שיעורים מקוונים לבין שיעורים פרונטליים.

לעומת מחקרים קודמים שבחנו תפיסות סטודנטים לגבי שקילות זו, אשר השתמשו בעיקר בשיעורים מקוונים ספציפיים כנקודת התייחסות, מחקר זה התמקד בתפיסות סטודנטים את השיעורים המקוונים באופן כללי.

הסטודנטים לא תפסו את השיעורים המקוונים ואת השיעורים הפרונטליים כשקולים, אלא שהחשיפה הקודמת לשיעורים המקוונים קושרה באופן חיובי לתפיסות של שקילות כללית, גמישות השוואתית, ידע השוואתי שנצבר, ורמה השוואתית של אינטראקציה בשיעורים מקוונים לעומת השיעורים הפרונטליים.

החלק האחרון של המאמר מיישם ממצאים אלה למסגרת החינוכית על ידי דיון בהשלכות שלהם על תכניות המבקשות להרחיב את היצע הקורסים המקוונים.

קישור למאמר המלא באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya