תפיסותיהם של מורים עתידיים לחינוך מיוחד: השפעתם של קורסים, הקשרים סביבתיים ויחסים על חוויית ההוראה הקלינית

McElwee, C. B., Regan, K., Baker, P. H., Weiss, M. P. (2018). Preservice special education teachers' perceptions: the influence of university coursework, context, and relationships, during the clinical teaching experience. Teacher Educators' Journal, 11, 91-104

מחקר זה בוחן את השפעתם של קשרים סביבתיים ומערכות יחסים על האופן בו מורים עתידיים לחינוך מיוחד משקיעים בעבודתם בקורס הוראה קלינית. מידת מעורבות הסטודנטים בקורס מתבטאת בכמות הזמן שהם הקדישו ללמידת הקורס, אופן קבלת החלטותיהם וקצב התפתחות הלמידה שלהם. אחד הגורמים החשובים ביותר שנמצאו כמשפיעים על מידת ההשקעה של סטודנטים בעבודה הקלינית הינו יצירת קשר טוב עם המורה המנחה.

תחום המחקר העוסק בהוראה קלינית במסגרת הכשרות מורים הינו עדיין בחיתוליו ורק מספר מועט של מחקרים עוסק בנושא זה. נקודת מבטם של מועמדים להוראה בחינוך מיוחד אודות חוויותיהם בהוראה קלינית נחקרה אף פחות. המחקר הנוכחי כלל ראיונות עם סטודנטים להוראה אשר השתתפו בקורס הוראה קלינית, לצד תצפיות בשיעורים ואיסוף רשמיהם של הסטודנטים בעקבות הקורס וחוויותיהם בהתנסות עם עבודה קלינית.

המשתתפים דווחו שמספר גורמים קונטקסטואליים השפיעו על האופן בו הם השתמשו בידע התאורטי אשר רכשו בעת העבודה הקלינית. למשל, בבתי ספר מסוימים בהם נערכה העבודה הניסיונית, לימדו הסטודנטים שיטות קריאה אותן למדו בקורס העיוני. לעומתם, בבתי ספר אחרים בהם המורים המנחים לימדו שיטות שלא היו ידועות לסטודנטים, הסטודנטים לא יכלו לעסוק בהוראת קריאה במסגרת ההתנסות הקלינית. קשרים שנוצרו בין הסטודנטים להוראה ובין המורים המנחים והתלמידים השפיעו על חוויות הסטודנטים והאופן בו הם השקיעו בהוראה קלינית. נמצא למשל, שככל שמורים מנחים אפשרו לסטודנטים להתנסות יותר בכיתה, גדלה השפעתם על הסטודנטים והם השקיעו יותר בלמידת הקורס.

החוקרים מציעים מספר דרכים לשיפור הפרקטיקה הקלינית בתכניות הכשרה למורים. למשל, על מורים מנחים לקבל הדרכות לשיפור הנחייתם. הדרכות אלו יועברו הן במסגרת בתי הספר והן במסגרת ההכשרה באוניברסיטאות ומכללות, ויותאמו לצרכי הסטודנטים להוראה בשלב המעשי של לימודיהם.

למאמר המלא

לקריאה נוספת:

חיזוק ההתנסות הקלינית: "הגביע הקדוש" של הכשרת מורים

סקירה של התנסות מעשית קלינית מבוססת-מחקר בהכשרת מורים

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya