תנועת הלמידה הפעילה והיצירה הטכנולוגית בחינוך הנקראת The Maker Movement

תנועת הלמידה הפעילה והיצירה הטכנולוגית בחינוך הנקראת The Maker Movement התגבשה בשנים האחרונות בערים שונות בעולם והיא ביטוי של גיבוש תפיסת עולם פדגוגית כי למידה משמעותית ניתן ליישום רק באמצעות עשייה טכנולוגית (PBL) למידה פעילה בכיתה או בקורס. המאמר מסביר בקצרה את שלבי הפעולה נדרשים ממורים המבקשים לאמץ כשיטת הוראה את עקרונות "תנועת העשייה הטכנולוגית בחינוך" (The Maker Movement ).

למאמר המלא באנגלית
4 Steps to Becoming a Maker Teacher

רקע על תנועת The Maker Movement

The Maker Movement Conquers the Classroom

Why the Maker Movement matters to educators

How the Maker Movement is Transforming Education


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya