תנאי עבודה ומצבים פסיכולוגיים המשפיעים על הכוונה של מורים מתחילים לעזוב את המקצוע

De Neve, Debbie; Devos, Geert. Psychological states and working conditions buffer beginning teachers’ intention to leave the job. European Journal of Teacher Education , Jan2017, Vol. 40 Issue 1, p6-27.

שיעורי התחלופה הגבוהים של מורים מתחילים הם סוגיה לדאגה בחינוך. אולם, מעט ידוע לגבי התהליך ההנעתי שמעודד מורים מתחילים להישאר במקצוע ההוראה.
מחקר זה בחן כיצד תנאי העבודה (אי-ביטחון במקצוע, האוטונומיה של המורה, אחריות קולקטיבית, דיאלוג רפלקטיבי, ופרקטיקה לא מופרטת) ומצבים פסיכולוגיים (מסוגלות עצמית של המורה ומחויבות רגשית) משפיעים על הכוונה לעזוב את המקצוע.

במחקר השתתפו 272 מורים מתחילים מ-72 בתי ספר יסודיים פלמיים שענו על השאלון.

ניתוח נתיב (path analysis) חשף שהמחויבות הרגשית והמסוגלות העצמית של המורה הפחיתו את הכוונה לעזוב את המקצוע.
יתר על כן, המחויבות הרגשית והמסוגלות העצמית של המורה תיווכו בין היחסים בין האוטונומיה של המורה לבין הכוונה לעזוב את המקצוע ובין האחריות הקולקטיבית והכוונה לעזוב את המקצוע.

ממצאים אלה מספקים תובנות לגבי התהליכים הפסיכולוגיים שגורמים למורים מתחילים לעזוב את מקצוע ההוראה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya