תנאים וסימנים המעידים על קיום חדשנות בכיתה של המורה הקשור לפרויקט תקשוב חינוכי

מאת: David Jakes

כמה אבחנות לגבי תנאים לקיום חדשנות בכיתה.

 לא כל יוזמה של מורה או הנהלת ביה"ס עונה על תנאי הקיום של חדשנות לאורך זמן. עמידה בתנאי הסף הבאים יש בה כדי להעיד על חדשנות חינוכית בכיתה:

א. יש נכונות ארגונית גבוהה לקלוט את החידוש. כלומר, התרבות הארגונית של ביה"ס תומכת בחידוש ומשמשת קרקע פורייה להצלחתו. כך לדוגמא, פרויקט תיעוד הסיפורים הדיגיטאליים ( Digital Storytelling Program) בביה"ס בו מדובר זכה לתמיכה מצד ההנהלה וגם מצד העובדים אשר הגישו עזרה בכל רמות השירות הטכניות בביה"ס.

ב. יש נקודות כניסה מרובות ליישום הפרויקט החינוכי, היוזמה או החדשנות. בכל יישום משהו גם עבור המורה המתחיל, משהו עבור המורה הוותיק וכדומה. כך לדוגמא, יישום מוצלח של פלטפורמה ממוחשבת להוראה מתוקשבת נותן מענה הן למורה המנוסה בתקשוב והן למורה הפחות מנוסה בתקשוב חינוכי.

ג. החידוש/חדשנות עונה על צורך פדגוגי כלשהו ופותר בעיה למחנך או לתלמיד או לעתים לשניהם יחד. לדוגמא, מערכת שליחת עבודות בפלפטפורמה ממוחשבת ללמידה מתוקשבת פותרת גם לסטודנט וגם למרצה את בעיית העברת העבודות.

ד.  החידוש מוסיף ערך ממשי ללמידה, לא רק ערך כמותי אלא ערך איכותי, כגון אינטראקציה טובה יותר עם המורה, אתגר ללומד וכדומה. שיפורים מינהליים כאלו ואחרים כשלעצמם אינם מייצג ערך איכותי.

ה.  ניתן לראות תוצאות מוחשיות כתוצאה מהכנסת החידוש החינוכי. המורים צריכים לראות שהחידוש משפר את מלאכת ההוראה ויוצר הבדל מבחינת למידת התלמידים/סטודנטים.

ו.  היישום החינוכי אינו בנוי בהכרח על קסמי הטכנולוגיה (אפקט הקוסמים). היישום הוא ברור ופשוט וניתן להפעלה על כל אחד.

ז.  המורה הופך להיות משתמש בטוח בעצמו, פעיל ונראה לעין. המורה מסוגל בעצמו ליישם את החידוש החינוכי/תיקשובי בכיתה ללא ליווי צמוד וולא "קביים". יש לו הביטחון ביכולתו להפעיל את הסביבה הממוחשבת החדשנית בכיתה בעצמו ללא תלות יתר בגורמים נוספים.

 האתר של David Jakes

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya