תנאים הכרחיים למעבר להערכה מתוקשבת במכללות ובאוניברסיטאות

מאת: Henk Eijkman
מקור וקרדיט:

Henk Eijkman . Kathy Savige.  "Conditions Under Which Assessment Supports Students’ Learning,"  International  Journal of E-Adoption, 2010
vol. 2, No. 3.
 בתקופה שבה הולך וגדל הפער בין למידה מתוקשבת ובין הערכה באוניברסיטאות ובמכללות נדרשת תפיסה אחרת ליישום ההערכה  המתוקשבת. לדעת , כותבי המאמר נדרש שינוי תרבותי בלמידה ובהוראה שיסלול את הדרך לשילוב הערכה מתוקשבת במכללות ובאוניברסיטאות. השינוי התרבותי לשילוב הערכה מתוקשבת מבוסס על הנחות היסוד וההמלצות של החוקרים הבריטיים Gibbs and Simpson (2004/5) ליצירת שינוי מהותי בדרכי ההערכה במכללות ובאוניברסיטאות באנגליה. לדעת המחברים,  הליכים  מערכתיים אלו יש בהם כדי להעביר את תהליכי הלמידה מהערכה מנותקת להערכה מתוקשבת המשולבת בלמידה והתומכת בה לאורך כל הדרך.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya