תמיכה במורים חדשים בארה"ב: ממצאי מחקר

מחקר שיטתי המתעד וחוקר את דפוסי התמיכה הניתנים למורים מתחילים במהלך שלבי הליווי בשנה הראשונה בהוראה בארה"ב. הרקע למחקר הוא השיעור הגבוה של נשירת מורים מתחילים בארה"ב (29% מהמורים המתחילים נושרים בסוף השנה הראשונה). שאלת המחקר הייתה מה היא רמת התמיכה במהלך הליווי בשנה הראשונה וכיצד מגיבים המורים החדשים לתמיכה זו. שיטת המחקר: ראיונות עומק עם קבוצת מורים חדשים. העוגן המחקר התיאורטי: המודל של Smith and Ingersoll משנת 2004 לליווי בקליטה והנחייה של מורים חדשים. ממצאי המחקר מלמדים כי דפוסי התמיכה במורים חדשים בארה"ב אינם יציבים וקבועים ואינם עונים על צרכי המורה החדש. בחלק מן המקרים המורים החדשים מקבלים תמיכה במהלך הליווי, אך ליווי זה אינו מתאפיין בהכרח במשוב ביקורתי, ומתאפיין בחוסר התייחסות כולל מצד מנהלי בתי הספר.
 
מקורות:
 
 Sara Winstead Fry.BetweensFirst-Year Teachers and Induction Support: Ups, Downs, andIn-Betweens, The QualitativeReport Vol12(2) June 2007pp.216-237  PDF Full Text
Smith, T., & Ingersoll, R. (2004). What are the effects of induction and mentoring on beginning teacherturnover? American Education Research Journal, Vol 41(3) pp. 681-714
 

  לפריט זה התפרסמו 3 תגובות

  שלום לעמי סלנטלפני כמה שבועות מצאתי בפורטל דוח על מחקר בארה"ב שנעשה בעזרת משקפי וידאואני לא מצליחה לחזור ולמצוא אותו – האם תוכל לעזור?תודה – אלקה

  פורסמה ב 18/10/2007 ע״י אלקה יפה

  שלום אלקה, המאמר שאת מתכוונת אליו נמצא בקישור הבא:http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=1549

  פורסמה ב 21/10/2007 ע״י פורטל מסע

  לאור הממצאים, תהיתי אם כדאי להזמין את המנהלים לימי עיון של החונכות ולנסות לערב אותם יותר בתהליך האידוקציה.

  פורסמה ב 21/10/2007 ע״י טובּה פרנקל
  מה דעתך?
yyya