תמיכה בלמידה מקוונת שיתופית בקבוצות קטנות: משוב ממורים על תוכן לימודי, מטלות אקדמיות, והשתתפות חברתית

מאת: Cesar Coll

Coll, Cesar Rochera, Maria Jose de Gispert, Ines. Supporting online collaborative learning in small groups: Teacher feedback on learning content, academic task and social participation. Computers & Education. Jun2014, Vol. 75, p53-64

התקציר נכתב ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

מטרת המחקר הנוכחי היא לתרום להבנה של העזרה הניתנת על ידי המורה דרך היזון חוזר לתמיכה בבניית ידע בין סטודנטים בחינוך הגבוה העובדים בקבוצות קטנות, בסביבה מקוונת שיתופית.

האנליזה שנערכה על ידי החוקרים, בחנה 145 תרומות של מורה לשתי קבוצות סטודנטים לתארים מתקדמים, האחת בת 5 סטודנטים והשניה בת 4 סטודנטים, מאותו הקורס. מטלת הקורס הייתה לפתח, תוך שיתוף פעולה, מחוון יכולת של מורים באמצעות פלטפורמת ה-Knowledge Forum.

הממצאים מראים שהמורה הציע גם היזון חוזר מרחיב וגם היזון חוזר מאמת, לא רק בהקשר לתוכן חומר הלימוד של הסטודנטים אלא גם לגישה למשימה האקדמית ולתרומה החברתית שלהם בקבוצה. זה נראה מתאים בהגדרות של תמיכה בתהליך בניית ידע בסוג זה של מסגרת.

התוצאות גם מצביעות על כך שכאשר מעריכים אם ההיזון החוזר תואם באופן טוב לצרכי קבוצות הסטודנטים המעורבות בלמידה השיתופית המקוונת, חשוב מאד לקחת בחשבון את התיזמון של התערבויות המורה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya