תמורות ושינויים במערכות חינוך: תהליכי מעבר של בתי ספר רגילים-מסורתיים ההופכים לבתי ספר קהילתיים

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

הגישה העומדת בבסיס עבודה זו היא גישה בין-תחומית הבוחנת את בית הספר הקהילתי בזיקה למושגים "חברה","קהילה"  ו"חינוך קהילתי" מצד אחד,  ולתיאוריות ולמערכות מושגיות המתייחסות אל בית הספר כאל ארגונים חברתיים פתוחים ובוחנת תמורות ותהליכי שינוי בארגונים אלו, מצד אחר.

המחקר נעשה בגישה של חקר מקרה קולקטיבי, שהוא אוסף של מספר מקרים ספציפיים שניתן ללמוד מהם על המקרה.

אוכלוסיית המחקר כללה 70 בתי ספר קהילתיים בעלי ותק של 4 – 8 שנים. כלי המחקר היו שאלונים וראיונות.

בדיון יש התייחסות לארבע סוגיות: (א) בירור המושגים "בית ספר קהילתי" ו"קהילתיות", ואם יש הסכמה על מהותם ועל משמעותם האופרטיבית בעשייה החינוכית? (ב) מקור השינוי: האם השינוי הוא פרי בחירה של בית הספר או כפוי מבחוץ? (ג) האם ניתן לאפיין את תהליך השינוי ואת הגורמים המשפיעים עליו? (ד) האם ניתן לזהות את המפתח" להצלחה?

עבודת הדוקטורט נמצאת בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליה ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya