תמורות בתכניות הלימודים במדעי החינוך של מסלול בית הספר היסודי במכללות להכשרת מורים – על רקע שינויים בחברה הישראלית (1970 – 2000)

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת בר-אילן

המחקר בחן השפעות של שינוים חברתיים על מערכת הכשרת המורים, כפי שהן באות לידי ביטוי בתכניות הלימודים בהכשרת מורים לאורך השנים. מטרות העבודה היו בנייה ופיתוח של סכימה לזיהוי שינויים בתכנית לימודים וזיהוי השינויים שהתרחשו בתכניות אלה תוך עמידה על מהותם.

אוכלוסיית המחקר כללה מדגם של תכניות לימודים במדעי החינוך, במסלול  הכשרה להוראה בבית הספר היסודי, סך הכול 874 תכניות משלוש מכללות אקדמיות בעלות זיקות ייחודיות לציונות הכללית, לתנועה הקיבוצית ולחינוך הממ"ד - ממרכז הארץ.

המחקר בוצע בשתי מתודולוגיות מחקר: מתודת חקר היסטורי משווה ומתודת ניתוח תוכן.

בין הממצאים המרכזיים ניתן להצביע על: (א) זיקה קיימת בין שינויים חברתיים שהתחוללו בישראל לבין שינויים בתוכניהן של תכניות הלימודים, חלק באים לידי ביטוי בתכניות תוך התייחסות גם לאירועים ספציפיים: הרפורמה בחינוך, חוקי חינוך, מאפיינים דמוגרפיים של החברה בישראל; (ב) השינויים החברתיים לא השפיעו על התחומים הערכיים הכלליים - כל מכללה ממשיכה לשמור על ערכיה לאורך שלושת העשורים שנבדקו. נמצא כי אירועים ביטחוניים, פוליטיים, חברתיים וחינוכיים שוטפים לא השפיעו על כך ישירות.

עבודת הדוקטורט נמצאת בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליה ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  האתר מעניין ומצוי בו חומר עשיר, אבל מדוע אין מציינים ליד כל תקציר את שם המחבר?!!!

  פורסמה ב 02/09/2004 ע״י צבי שראל

  תודה על תגובתך.מחברת העבודה היא ד"ר לאה שגריר. שם המחבר ותאריך הפרסום מופיעים תמיד מתחת לכותרת הפריט.לגבי התקצירים והסיכומים המופיעים בפורטל – הם נערכים ונכתבים על ידי צוות פורטל מס"ע.

  פורסמה ב 08/12/2004 ע״י פורטל מס"ע
  מה דעתך?
yyya