תמונת מצב; פרויקט מחשב נייד לכל מורה ותרומתו להוראה-למידה

מאת: מערכת "קו לחינוך"

"מחשב נייד לכל מורה" הוא מיזם חינוכי שהוקם לפני כשש שנים בשיתוף משרד החינוך, קרן אתנה והסתדרות המורים.

תכנית מחשב נייד לכל מורה מקיפה כיום למעלה מ 6,700- מורים ב 172- יישובים שהצטרפו לתכנית, והקרן עוברת לפעול גם במסגרת תכנית "מחשב נייד לכל גננת". לצורך יישום המיזם, הוקמה ועדה פדגוגית במשרד החינוך, שהמליצה על תכנית פעולה המבוססת על הכשרה ועל ליווי אישי למורים. לשם כך נקבע מתווה הכולל השתלמויות בהיקף כולל של 120 שעות למורים ו 90- שעות לגננות. מערך ההשתלמויות למורים כולל: הקניית מיומנויות תקשוב; כיצד להיות מורה מקוון; הבניית ידע וחשיבה מסדר גבוה בשילוב כלים טכנולוגיים; פיתוח יחידת הוראה מתוקשבת וניהול מרחב למידה מקוון על גבי פלטפורמת אתר בית-ספרי או במערכת למידה מרחוק.

לסקירה בגיליון קו לחינוך , נובמבר 2012

ראה גם :
שינוי דרכי הוראה בכיתה בעקבות תקשוב ומחשבים ניידים : "אני מלוות למידה יותר מאשר מורה"

שילובם של מחשבים ניידים במערכת החינוך ובבתי ספר - סקירת מידע


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    בוקר טוב.
    איך ממשמשים את ההטבה הזאת לקבלת מחשב נייד???

    פורסמה ב 14/12/2022 ע״י משה רדנר
    מה דעתך?
yyya