תמונת מצב המדינה 2018 – מרכז טאוב

וייס, א' (2018). תמונת מצב המדינה 2018. מרכז טאוב. ירושלים, 95 עמודים

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל פרסם את "תמונת מצב המדינה 2018", מסמך עשיר בעובדות ובנתונים מספריים. בתחום החינוך, ראוי לציין את הדברים הבאים:

לפי דברי המבוא לתקציב שכתבו שני שרי החינוך האחרונים, מטרותיה של מערכת החינוך הן:

 1. צמצום פערי ההקצאה לתלמיד בין תלמידים ממגזרים שונים ומרקע חברתי-כלכלי שונה.
 2. הקטנת מספר התלמידים בכיתה, במיוחד בכיתות הצעירות בחינוך היסודי.
 3. הגדלת מספר התלמידים שלומדים מתמטיקה ברמת חמש יחידות.
 4. הרחבת חלקו של החינוך המדעי-טכנולוגי בחינוך העל-יסודי.

הנתונים מצביעים על הצלחה מסוימת בהשגת מטרות אלו, אך ככלל הן עדיין לא מומשו במלואן:

 1. מספר השעות לתלמיד עלה רק במעט; עיקר העלייה נרשמה במגזר הערבי: בחינוך הערבי בתי הספר בשלושת החמישונים הנמוכים נהנו מגידול ממוצע של 3 עד 5 אחוזים בהקצאת שעות לתלמיד, ואולם מספר השעות לתלמיד בחינוך הערבי בכל החמישונים עדיין נמוך בהרבה ממספר השעות לתלמיד בחינוך היהודי.
 2. מספר התלמידים בכיתה הצטמצם בחינוך הערבי, אך לא בחינוך העברי. עיקר הצמצום חל בחינוך הערבי, שהכיתות בו היו גדולות יותר בתחילת התקופה.
 3. מספר התלמידים הלומדים מתמטיקה ברמה מוגברת עלה. בין 2013 ל-2016 שיעור הזכאים לבגרות בחמש יחידות מתמטיקה עלה מ-10.6% ל-13.8% מכלל הניגשים לבגרות. עם זאת, נתון זה עודו נמוך יותר משיעור הניגשים לבגרות ברמה מוגברת ב-2006 (15.5%).
 4. שיעורם של התלמידים הלומדים בחינוך המקצועי עולה. מאז 2010 עלה החינוך המקצועי ל-36% בחינוך העברי ו-43% בחינוך הערבי – ובסך הכל ל-37.4% מכלל התלמידים ב-2015.

לדו"ח המלא

לקריאה נוספת

דוח חדש של מרכז טאוב קובע: "הפערים בין הישגי התלמידים בישראל במקצועות הליבה הם הגדולים ביותר בעולם המפותח"

 

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya