תמונת מצב בשנת 2011 : הכשרת מורים בארצות הברית על פרשת דרכים

מאת: David Imig

Imig, David. Wiseman, Donna. Imig, Scott. " Teacher education in the United States of America, 2011", Journal of Education for Teaching; Nov 2011, Vol. 37 Issue 4, p399-408.


הכשרת המורים בארה"ב ניצבת בפני עתיד לא בטוח. מאמצים חסרי תקדים מצד הממשלה, ארגונים פילנתרופיים, יזמים חברתיים, חברות מקצועיות ואחרים מעצבים מחדש את היוזמה. המחנות המצדדים בכיוונים שונים הופיעו כדי לקדם בהחלטיות חזונות שונים עבור הכשרת מורים, עם הכשרת מורים מבוססת-אוניברסיטה שעליה קראו תיגר בשל עלותה, המוקד שלה, האפקטיביות, הפורמט והמבנה והכיוון האידיאולוגי שלה. הכשרת המורים הופכת נושא לוויכוח לאומי בארה"ב ולמערך של המבנים והמודלים החלופיים ושל אלה המייצגים אותם, מה שמקשה לחזות את התוצאה האפשרית.

המחקר לא מכריע לגבי הכיוונים שיש לשאוף אליהם וקובעי המדיניות ואחרים מתעלמים מהפנייה לכיוון של התמקצעות ומקצועיות. בשלב זה נראה כי קואליציות התומכים המסורתיות בארה"ב הרימו ידיים וקיים מחסור מוחלט בתמיכה מקצועית ופוליטית בהכשרת המורים המסורתית. המחברים מזהים כמה אתגרים שניצבים בפני החינוך של ילדים ונוער ופונים למורי המורים כדי שיובילו מאמצים שיופנו לכל אחד מהצרכים הללו.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya