תלקיטי הוראה לשיפור הוראה והחלטות לגבי קידום אנשי הסגל – ראיון עם Monica Devans

מקור: על הגובה 6, כתב עת לענייני הוראה בחינוך הגבוה, רשות ההוראה-המסלול האקדמי המכללה למינהל, עמ' 35-36
ד"ר דוואנס (Devans) היא מהמובילים בנושא התלקיט (פורטפוליו) בהוראה בחננוך הגבוה בארצות הברית.
להלן

עיקרי הדברים:

מראיון שנערך עמה במסגרת כתב העת האלקטרוני "
The Teaching Professor":
 
הערה: בהמשך המאמר מופיע סיכום תמציתי על תלקיט של הוראה בחינוך הגבוה. הסיכום נערך על בסיס הראיון עם דוואנס, מאמרים אחרים בנושא ומקורות מרובים באינטרנט. הסיכום מתייחס למטרות התלקיט, רכיביו, השלבים בהכנתו, מאפיינים של תלקיט יעיל ועוד.
 
 
באיזה אופן שונים תלקיטים של הוראה משיטות אחרות לתיעוד העבודה של איש הסגל?
 
תלקיט של ההוראה מיועד להיות לקט נרטיבי של מסמכים המתארים את עבודת איש הסגל ולא בהכרח שיטה או אסטרטגיה אחת לתיעוד ההוראה. הוא עשוי לכלול משוב/תצפיות מעמיתים, דיורגי סטודנטים והערותיהם, משימות הניתנות בכיתה, משוב על חומרי הקורס ותיקונים שבוצעו בהתאם ועוד. קיימות שיטות מגוונות לתיעוד ההוראה, אל התלקיט של ההוראה מספק נרטיב שמסביר את חשיבות התכנים ומעריך את המידע שנאסף מכל השיטות האינדווידואליות והנפרדות.
 
אילו יתרונות מציעים תלקיטים של הוראה לאיש הסגל כפרט, לפיתוח אנשי הסגל בכלל ולאלה שתפקידם להעריך אנשי סגל?
 
יצירת תלקיטי הוראה ושימוש בהם מאפשרים שימוש רבגוני לאיש הסגל ולאחרים שמסייעים לו או
מעריכים אותו. כשאיש סגל בונה את התלקיט, זוהי הזדמנות עבורו לחשוב על ההוראה שלו ולהדגיש את הקשר בין מטרות ההוראה לבין למידה מתועדת של הסטודנטים. הרפלקציה על עבודתו מאפשרת לאיש הסגל להתעלות מעל פרטי ההוראה היומיומית ולנתח את הצלחת מאמציו בהוראה. הוא צריך לתת תשובות לשאלות, כגון: מה ניתן לשנות על מנת לשפר? האם העדות של למידת הסטודנטים תומכת בטענות של יעילות ההוראה? ניתן להשתמש בתלקיט ההוראה, או בחלקיו, כדי להעריך את יעילות ההוראה של איש סגל. זאת במיוחד כאשר למקבלי ההחלטות לגבי איש הסגל יש ידע מוגבל בלבד על הוראה בכלל ועל ההוראה בדיסציפלינה של איש הסגל בפרט. משום כך לאנשי סגל שנפתח עבורם הליך לקבלת החלטות לגבי קביעות או קידום, התלקיט יכול להיות גורם קריטי לבניית עדות חזקה המצביעה על הוראה יעילה. התלקיט מהווה גם כלי חשוב לעוסקים בפיתוח סגל,
כאשר עובדים עם אנשי סגל בשלבים השונים של פיתוח מקצועי. ניתן להדריך אנשי סגל חדשים לאסוף חומרים לתלקיט מתחילת עבודתם כמורים, לחשוב על מטרות ההוראה שלהם, וכאשר הם מפתחים קורסים - לתעד את האסטרטגיות הפדגוגיות שאומצו. הכנת תלקיט מועילה גם לאנשי סגל בכירים, שכן היא מקדמת אצלם את החשיבה על ההוראה ואת הקישור בין מרכיבי הגישה ההוראתית
לבין חומרי הקורס, המשוב מעמיתים ותוצרי הסטודנטים.
 
כיצד ניתן להשתמש בתלקיטים כדי לשפר את ההוראה?
 
מתברר כי קיים קשר סיבתי בין חשיבה על ההוראה לבין החיפוש של דרכים לשפר אותה. הרי
כחוקרים אנשי הסגל עוסקים בבחינה, בהערכה ובניתוח עבודות מחקר בתחום התמחותם. אם איש הסגל משקיע זמן לבחינת הוראתו, הערכתה וניתוחה, רק הגיוני שיפתח עקב כך אוסף של תיאוריות כיצד לשפר שיטות הוראה ותוצרי למידה של סטודנטים.
 
אילו סוגי מידע רצוי לתכנן ולאסוף לתלקיט?
לפני שמתחילים לכתוב את הקטעים הנרטיביים בתלקיט הוראה, דרך טובה להתחיל לארגן את המחשבות שלכם היא לאסוף ולארגן חומרים שיכולים לשמש עדות להוראה טובה. איספו עותקים של חומרי הקורס, סילבוסים, רשימות קריאה, מטרות לימודיות והנחיות לפרויקטים ושיעורי בית. מוצע לכלול באוסף חקר מקרים, הנחיות ללמידה, פעילויות במעבדה, פרויקטים חדשניים ופעילויות מיוחדות במסגרת הלמידה. איספו דוגמאות של עבודות הסטודנטים, במיוחד טיוטות של עבודות עם הצעות ותיקונים יחד עם טיוטות מאוחרות משופרות – שמראות את הזמן ואת ההשקעה שלכם כדי לשפר את למידת הסטודנטים. חשוב לכלול דוגמאות של חומרים חדשים שתורמים ללמידה, העתקים של חומרים הנמצאים במחשב, דפים מהאינטרנט – מאתר הקורס ופעילויות באתר זה (כמו דיונים),
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya