תלקיטים מקוונים (ePortfolios) מעבר להכשרת פרחי הוראה: שחר חדש?

Boulton, Helen. "ePortfolios beyond pre-service teacher education: a new dawn?", European Journal of Teacher Education, Jul2014, Vol. 37 Issue 3, p374-389.


המטרה של מאמר זה היא להראות את היעילות של שימוש בתלקיטים מקוונים כדי להגביר את מיומנויות הקריירה של מורים חדשים (newly qualified teachers).


ההקשר הוא השלב הסופי של מחקר פעולה החוקר האם תלקיטים מקוונים, שנוצרו כאשר הסטודנט להוראה הוכיח סיפור דיגיטלי של פיתוח זהות מקצועית, יכולים להפוך ליכולת להעסקה, כלומר בשנתו הראשונה כמורה מתחיל.

על כן, מאמר זה מתמקד בתחום חדש של מחקר בהכשרת מורים הקשור לתלקיט מקוון; המעבר מהלימודים לתעסוקה.


ממצאי המחקר מציינים את שינוי המטרה של התלקיטים המקוונים מהכשרה למקום העבודה, הגברת הכוח של הבעלות כחלק מהמעבר, והעצמה בהפיכה למורה.

ממצאים משניים מראים קבלה הולכת וגוברת בקרב מנהלי בתי הספר לגבי השימושיות של התלקיטים המקוונים בהכשרת מורים ובפיתוח מקצועי מתמשך של מורים.

ממצאים עיקריים נידונים וטיעונים מוצגים עבור התלקיט המקוון כדי לתמוך בהתפתחות המקצועית מהלימודים ועד לתעסוקה.


קישור לתקציר המאמר באנגלית


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya