תלקיטים מקוונים מעבר להכשרת מורים: שחר של יום חדש?

Helen Boulton. " ePortfolios beyond pre-service teacher education: a new dawn?", European Journal of Teacher Education, 19 Dec 2013. 

 מטרתו של מאמר זה היא להראות את יעילות השימוש בתלקיטים מקוונים (ePortfolios) כדי להגביר את מיומנויות הקריירה של מורים חדשים.

ההקשר הוא השלב הסופי של פרויקט אורך של מחקר פעולה החוקר האם תלקיט מקוון, שנוצר עבור הסטודנט להוראה כדי להוכיח סיפור דיגיטלי של פיתוח זהות מקצועית, יכול לעבור שינוי ולסייע לסטודנט בשנתו הראשונה כמורה חדש.

לכן, מאמר זה מתמקד בתחום חדש של מחקר הקשור לתלקיט מקוון בהכשרת מורים; המעבר מהאוניברסיטה לתעסוקה ולהוראה בבתי הספר.


ממצאי המחקר מראים שינוי המטרה של התלקיט המקוון מהכשרה למקום עבודה, עלייה בכוח הבעלות כחלק מהשינוי, והעצמה בהפיכה למורה.

ממצאים משניים מראים קבלה הולכת וגוברת בקרב המנהלים לגבי השימושיות של התלקיט המקוון בהכשרת מורים ובהמשך ההתפתחות המקצועית של המורים.

לסיכום מוצגות התוצאות העיקריות והטיעונים לגבי השימוש בתלקיט מקוון כדי לתמוך בהתפתחות מקצועית של מורים לאחר סיום לימודיהם.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya