תכנית מתמשכת לפיתוח מקצועי בהוראת המתמטיקה עשויה להוביל לשיפור בהישגי התלמידים בחשבון

מקור וקרדיט:
Jane Watson and Kim Beswick. " School pupil change associated with a continuing professional development programme for teachers", Journal of Education for Teaching: International research and pedagogy, Volume 37, Issue 1, 2011, Pages 63 – 75.
 
המחקר מדווח על האפקטיביות של תכנית לפיתוח מקצועי בהוראת חשבון עבור מורים בחטיבת הביניים באוסטרליה . התכנית נמשכה ששה ימים ומטרתה הייתה להקנות למורים ידע מקצועי שיסייע להם לשפר את הישגי תלמידיהם ביכולת חישובית במקצוע המתמטיקה.
במחקר נבדקו השאלות הבאות:
1. אילו שינויים ברורים בידע הפדגוגי של המורה לגבי הוראת יכולת חישובית בחשבון התרחשו לאחר ההשתתפות בתכנית?
2. אילו שינויים ברורים התרחשו באמונות ובהישגים של התלמידים בכיתות ושל המורים שהשתתפו בתכנית?
3. כיצד תפסו המורים את האפקטיביות של התכנית?
המאמר מדווח על הפעם השלישית ברציפות שבה נערכה התכנית, ובה נעשה שימוש במכשיר לשרטוט פרופיל הידע של המורה. במחקר נבחן הידע של 29 מורים בתחילת התכנית ובסיומה. כמו כן נערך סקר בקרב 670 תלמידים בתחילת התכנית ובסופה של שנת הלימודים. 
מהממצאים עולה כי ההתערבות שנערכה במחקר הובילה לשינוי בדרך ההוראה של המורים והן לשינויים בהתנסויות של התלמידים בכיתות ולגבי איכות הבנתם את היכולת החישובית.
מלבד השיפור ביכולת החישובית של התלמיד, חלו שינויים בתפיסות של התלמידים את סביבת הכיתה. שינויים אלה איששו את טיעוניהם של המורים לגבי השינוי שהם ערכו בהתנסויות שלהם, בייחוד בפנייה לתלמידים שיסבירו את דרך החשיבה שלהם.
הצורך לשפר את הביצוע של היכולת החישובית של התלמידים הובא לעתים קרובות לידיעת הציבור. התוצאות של תכנית זו מראות ששיפור ההישגים של התלמידים בחישובים בחשבון הוא אפשרי,  עם זאת אין דרך מהירה לבצע זאת וזה לא יהיה זול. יש לאפשר למורים להקדיש לכך זמן ולקבל סיוע בהרחבת החשיבה המתמטית שלהם, להעריך את החשיבה הטיפוסית של התלמידים, לאפשר למורים לתכנן כיצד לשפר את פרקטיקות ההוראה שלהם, ולחשוב על שינוי. המורים ותלמידיהם חייבים לשנות ביחד. תכנית זו מהווה מודל להצלחה פוטנציאלית ביצירת שינוי ובהערכת השפעותיו.
המאמר סוכם ע"י מיכל זרזבסקי , מידענית ועורכת תוכן במכון מופ"ת
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya