תכנית לימודים אינטרדיסציפלינארית כמנוף לקידום "תלמידים תת-הישגיים" בעידן התפוצצות המידע

נושא המחקר: תכנית לימודים בינתחומית המבוססת על התיאוריה הפיידוצנטרית בשילוב שיטות הוראה והערכה חלופיות כשיטה אלטרנטיבית לטיפול בבעיית תת-הישגיות במערכת החינוך.

חידושי המחקר:

·  חקר תהליך למידה בינתחומי ותוצאותיו.
·  חקר תגובות וחוויות התלמידים מתהליך הלמידה האינטרדיסציפלינארית בכלים אתנוגרפיים.
·  הצגת הממצאים כטראנגולציה בין ממצאים איכותיים לכמותיים.

סביבת המחקר:

בית ספר תיכון בעיירת פיתוח בצפון הארץ. 73.4% מאוכלוסיית תלמידי בית הספר מוגדרים כתת-הישגיים על פי הגדרת משרד החינוך.

שיטת המחקר:

מחקר פעולה, מחקר אתנוגראפי המוצג כחקר מקרה.

ממצאים:

האתגר של המורים המפעילים את התכנית הבינתחומית:

·  בחירה והתאמה של חומרי הלמידה לקהל התלמידים.
·  ישום תכנית הלימודים הבינתחומית בכיתה בשיטות הוראה והערכה חלופיות.
·  מידת שיתוף הפעולה בין המורים בצוות ההוראה.
·  שילוב תכנים ונושאים הקרובים לליבו של התלמיד לחומרי הלימוד יצר עניין אישי אצל התלמיד והגביר את המוטיבציה שלו ללמידה.
·  נקודה זו הייתה אחת מאבני המפתח בכתיבת תכנית לימודים בינתחומית ואכן ממצאי המחקר הוכיחו כי הייתה לכך חשיבות מכרעת בקירוב התלמידים אל תוכניות הלימודים וביצירת עניין ומעורבות שתרמה להעלאת הישגי התלמידים במקצוע.

למידה בדרך אינטגרטיבית מפעילה אצל הלומד ממדים שונים כגון:

 • קוגניטביים
 • אנליטיים
 • פיסיים, תחושתיים וריגושיים

·  הפעלת התלמיד במערך רחב של תחומים יוצרת אצלו את ההזדמנות להפוך מידע הרלוונטי לגביו לידע על פי התפיסה הקונסטרוקטיביסיטית בה הלומד מבנה את הידע שלו בעצמו בתהליך של חקר, תהייה והפנמה של הנושא.

מסקנות

תכנית לימודים אינטרדיסציפלינרית המשלבת מספר דיסציפלינות בו-זמנית הינה שיטה טובה ויעילה להקנות לתלמידים מיומנויות למידה ואתגר לימודי תוך הבניית ידע אישי של התלמיד והרחבתו בתחומים בו התלמיד מגלה עניין אישי.

שיטות ההערכה החלופיות המעריכות את התלמיד על פי מספר ממדים בתהליך הלמידה אפשרו לכל תלמיד לבטא את מגוון היכולות שלו במטלות השונות והמגוונות אותם התלמיד הכין.

תהליך הלמידה שנוצר מתוך עניין ואתגר לווה במוטיבציה גבוהה שהביאה לתוצאות גבוהות בהערכה הכללית של התלמידים הן במסגרת בית הספר והן בקנה מידה ארצי.


  לפריט זה התפרסמו 3 תגובות

  היכן ניתן לקרוא את המאמר?

  פורסמה ב 31/05/2022 ע״י אורלי חדד לוי

  מתענינת ומפתחת תוכניות לימודים בינתחומיות.קראתי בענין פירסומים שלך.

  פורסמה ב 29/06/2010 ע״י חפציבה חזן

  ד"ר לתפארת .משרד החינוך צריך להתגאות במרצה כמוך.מאמר מעניין ומרתק.אם ייושם, מערכת החינוך כולה ,ומדינת ישראל בפרט יחושו בשינוי אדיר.

  פורסמה ב 31/08/2011 ע״י יניב יהודה
  מה דעתך?
yyya