תכנית "חיים משותפים"

תכנית "חיים משותפים" היא למעשה פיתוח של התוכנית "פרלמנט תלמידים", שבאה להדק את שיתוף הפעולה בין המגזר היהודי והמגזר הערבי. באותם בתי ספר שהופעלה בהן התכנית התלמידים למדו ופעלו יחדיו לאורך השנה בנושא ה"חיים המשותפים" סביב צירים מארגנים שונים. כל צמד בחר ציר אחד של למידה ועשייה קהילתית משותפת למען האחר, באמצעות מיזם חברתי-קהילתי. במהלך התכנית תלמידים יהודים וערבים נחשפו להיכרות אישית ותרבותית, ותובנות הנובעות מההיכרות ההדדית במרחבים הקהילתיים שלהם.
"במפגשים הדו לאומיים נוצר בהדרגה קשר טוב ושיח בין התלמידים מבתי הספר במגזר היהודי לבתי הספר במגזר הערבי". במקומות שהתכנית קיבלה גיבוי של מנהלי בתי ספר היא הופעלה בהצלחה רבה , לדוגמא :חטיבת הביניים גוונים בראש העין .

תכנית "סחתן" בני נוער יהודים-ערבים

התלמידים למדו ופעלו יחדיו לאורך השנה בנושא ה"חיים המשותפים" סביב צירים מארגנים שונים. כל צמד בחר ציר אחד של למידה ועשייה קהילתית משותפת למען האחר, באמצעות מיזם חברתי-קהילתי. במהלך התכנית תלמידים יהודים וערבים נחשפו להיכרות אישית ותרבותית, ותובנות הנובעות מההיכרות ההדדית במרחבים הקהילתיים שלהם.

כנס חגיגי לקראת סיום תכנית חיים משותפים במחוז מרכז לשנת הלימודים 2009/1

תכנית חיים משותפים ברשת "אורט"

אתר "מכנה משותף" ( מט"ח)

עוד על תכנית "חיים משותפים" באתר מט"ח

על תכנית "חיים משותפים" המופעלת במרכז נוף אדם שבמוזיאון הארכיאולוגי בקיבוץ עין דור מופעלת תכנית ייחודית, רב שנתית, המפגישה תלמידים יהודים, ערבים, דרוזים וצ'רקסים.
התכנית מיועדת בעיקר לכיתות ד'־ו', והיא תכנית צומחת עם פוטנציאל לשלוש שנות פעילות. בני אותן שתי הכיתות, ממגזרים שונים, נפגשים בין ארבע לשש פעמים בשנה. מבחינת התוכן, לכל שנה יש נושא מרכז אחר; שנה ראשונה ארכיאולוגיה והאדם הקדום; שנה שנייה תרבות ורכיביה; ושנה שלישית אזרחות משותפת".

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?