תכנית התקשוב הלאומית "התאמת מערכת החינוך למאה ה 21- אינדיקטורים לבדיקת הצלחת התכנית

נגה מגן נגר
משרד החינוך

רוני דיין
משרד החינוך

ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2012 : האדם הלומד בעידן הטכנולוגי י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי, י' יאיר, י' קלמן (עורכים), רעננה: האוניברסיטה הפתוחה

תכנית התקשוב הלאומית החדשה "התאמת מערכת החינוך למאה ה 21- "  מכילה שש תפוקות המצופות שיתרחשו בבית הספר, אשר אלו משמשות  אינדיקטורים לבדיקת הצלחת התכנית בבית הספר. במאמר זה התמקדנו  בשלוש תפוקות: שילוב טכנולוגיה בתהליכי הוראה-למידה -הערכה (הל"ה),  שימוש בכלי לניהול פדגוגי מתוקשב ופורטל בית ספרי. התפוקות הללו נבחרו  בשל חיוניותם להערכת פעילות המורה הנמצא בתחילת התכנית ועשוי לחולל  שינוי מסדר ראשון (חן, 2006 ). ממצאי ניתוחי הנתיבים לפי שיטת SEM
מלמדים על הבדלים מובהקים בין חודש אפריל לחודש יוני בגורמים ובעוצמתם  המנבאים היקף הל"ה בסביבה מתוקשבת. המסקנה המרכזית שעולה מן הממצאים היא שהאינדיקטורים לבדיקת הצלחת התכנית, דינמיים ומשתנים בהתאם לזמינות המשאבים למורה ובהתאם לפעולות המתרחשות בבית הספר.

לכן על מנת להצליח בהגדלת היקף השיעורים המתוקשבים, יש להקל על המורה במהלך תכנון השיעורים וביצועם על ידי יצירת מקום אחד וירטואלי, קרי הפורטל הבית ספרי, המאפשר נגישות אל מוקדים אחרים, החיוניים והחשובים לעבודתו.

מילות מפתח: הוראה-למידה-הערכה (הל"ה) בסביבה מתוקשבת, ניהול פדגוגי מתוקשב, פורטל בית ספרי

למאמר באוניברסיטה הפתוחה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya