תכנית הלימוד "בלי סודות"

תכנית הלימוד "בלי סודות" מבוססת על עקרונות התכנית "מסע לארץ המילים" – תכנית להקניית ראשית הקריאה, אשר פותחה ביחידה להוראה יחידנית במרכז לטכנולוגיה חינוכית.

התוכנית "בלי סודות" מבוססת על הטיעון, שבתהליך הקריאה מתקיימים יחסי גומלין בין הקורא לבין הטקסט. על פי טיעון זה, הקורא בונה לו את משמעות הטקסט על ידי שילוב בין פענוח הצופן לבין הידע הקודם שלו על תוכן ולשון. לפי הנחות היסוד של השיטה קריאה היא תהליך תקשורתי שמטרתו הבנת הכתוב. לפיכך יש להדגיש שלשה ממדים מרכזיים, מימד גרפי פונמי, התאמה בין סמל כתוב והגה מתאים בדיבור, מימד לשוני תחבירי התאמה בין אוצר מלים המבנה התחבירי וידיעת תחביר ומימד משמעותי התנסותי שהוא ההתאמה בין טקסט וידיעותיו המוקדמות של הקורא.  

בלי סודות יצאה בגרסה ראשונה בשנות ה- 70. לפני כ- 5 שנים יצאה במהדורה חדשה, אוריינית יותר, הוכנסו טקסטים ברמה גבוהה מאוד והופחת התרגול והחזרה על התנועות. מבחינת ההקניה "בלי סודות" המשיכה ללמד קודם כל יחידה פונטית אחת, אך בד בבד חשפה את הילדים לטקסטים עם מילים חדשות. היא החלה לעבוד יותר על ההבנה ופחות על מילים בודדות.

התוכנית "בלי סודות", משלבת את עקרונות שתי הגישות:

·       האנליטית-לימוד השפה מן השלם לחלקיו.

·       הסינטתית- היבט פונטי של המילה.

הגישה מתמקדת רק בצליל אחד של מילה מתוך מילה שלמה ולא מתמקדת בכל חלקי המילה.

test


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    שיטה על הפנים

    פורסמה ב 28/07/2021 ע״י משתמש אנונימי (לא מזוהה)
    מה דעתך?
yyya