תכנית הלימודים The All-Day Kindergarten and Pre-K Curriculum: גישת הנושאים הדינמיים

Fromberg, Doris Pronin. The All-Day Kindergarten and Pre-K Curriculum: A Dynamic-Themes Approach Routledge, Taylor & Francis Group. 2011


הספר " The All-Day Kindergarten and Pre-K Curriculum", המעוגן בתיאוריה ובמחקר, מתאר תכנית לימודים שהוכחה בכיתה ומבוססת על פעילות עבור מחנכות הגן כדי שישקלו אותה כאשר הן מתכננותויוצרות אינטראקציה עם ילדים בגיל הרך.
תוך מתן הזדמנויות לילדים קטנים להפוך לעצמאיים, אכפתיים, בעלי חשיבה ביקורתית החשים בנוח לשאול שאלות ולחקור פתרונות אפשריים, ה- Dynamic Themes Curriculum מציע לילדים את המיומנויות שהם זקוקים להן לאזרחות אחראית והתקדמות אקדמית.
ספר זה מתאר תכנית לימודים לגיל הרך הרגישה באופן תרבותי בהקשר של אוריינות, טכנולוגיה, מתמטיקה, מדעי החברה, מדעים, אמנויות, ומשחק, וגם דן ב:

(1) כיצד להשתמש בשבעת התנאים המשולבים עבור למידה כדי לענות על הסטנדרטים ללמידת תוכן וכדי לחרוג מסטנדרטים אלה;
(2) כיצד להתארגן עבור הוראה דיפרנציאלית (differentiated instruction) וכיצד לשלב צורות רבות של הערכה;
(3) כיצד ללמד כלי אוריינות ומיומנויות בדרכים חדשות;
ו-(4) כיצד לעבוד עם משפחות, עמיתים וקהילה.

הספר " The All-Day Kindergarten and Pre-K Curriculum" , המתבסס על עבודתה המוקדמת ופורצת הדרך של המחברת Doris Fromberg, מציג תכנית לימודים פרקטית המתרכזת באופן שבו ילדים קטנים מפתחים משמעויות.

הספר מחולק לארבעה חלקים:

חלק I: המסגרת (The Setting);
חלק II: התוכן: קישור התנסויות עם נושאים דינמיים (Content: Connecting Experiences with Dynamic-Themes)
חלק III: למידת כלים, מיומנויות ודרכים להציג התנסויות (Learning Tools, Skills, and Ways to Represent Experiences)
וחלק IV: תכנון, הערכה וקשרי קהילה (Planning, Assessment, and Community Connections).

קישור לתקציר הספר באנגלית

אתר האינטרנט של מחברת הספר , פרופסור דוריס פרומברג

Play and Meaning in Early Childhood Education
Doris Pronin Fromberg, Hofstra University

פרסומים נוספים של המחברת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya