תכנית ברקשייר לשילוב מחשבים ניידים בחינוך – ממצאי מחקר

בראשית יולי 2009  ננעל כנס NECC (National EducationalComputing Conference), אשר מושך אליו מדי שנה למעלה מעשרת אלפים אנשי מקצוע בתחום מחשוב החינוך מרחבי העולם.

בכנס שנערך בוושינגטון עלו מגוון היבטים ונושאים הקשורים לתחום החינוך באמצעות מחשבים ניידים (או כפי שהוא מכונה 1:1
computing), ביניהן מחקרים כמותיים, השוואתיים, מודלים שונים וצפי לעתיד.

אחת מההרצאות שנערכו בכנס, הייתה מאת ד"ר דמיאן בבל ורייצ'ל קיי מבוסטון קולג', אשר הציגו ממצאים ממחקר שערכו בתכנית ברקשייר למחשבים ניידים.
 
 המחקר נערך כמחקר השוואתי לאורך זמן, אשר השווה נתונים שונים שנבדקו טרם תחילת התכנית ולאחר הפעלתה במשך שלוש שנים. הנתונים הושוו גם לשני בתי ספר אחרים, שבהם לא הופעלה התכנית באותה תקופה.
שיטת המחקר כללה איסוף נתונים כמותיים ואיכותיים – שאלונים וראיונות (למורים ולתלמידים), השוואת ציונים, בחינת ציורי תלמידים, ותצפית בכיתות. בנוסף, נערך באביב 2008 תרגיל כתיבה בקרב תלמידי כיתות ז' שנבחרו באופן רנדומאלי מבין בתי הספר השונים שמופעלת בהם התכנית.
 
תוצאות המחקר מראות, שלמרות שאופן מימוש התכנית לא היה זהה בכל בתי הספר (בבחינת הנחיות, כללים, מינון וכו'), הרי שבכל בתי הספר קיים שיפור בהיבטים שנבחנו, ובפרט בהישגי תלמידים...
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya