תכנייה: חשיבה מחדש על הערכה בהכשרת מורים

מאת: Susan Cydis

Cydis, Susan; Galantino, Mary Lou; Hood, Cara; Padded, Mary; Richard, Marc. "A playbill: Rethinking assessment in teacher education", Journal of the Scholarship of Teaching & Learning, Jun2015, Vol. 15 Issue 3, p68-84.

במאמר זה, המחברים מספרים את הסיפור של חקירה, תכנון, יישום ולמידה של גילום של פרקטיקות הערכה לא-מסורתיות בקורס לשיטות מחקר לחינוך יסודי באוניברסיטה.

המחברים ארגנו מחקר זה תוך שימוש במטאפורה של תכנייה (Playbill), החל בפרולוג, בהמשך שלוש מערכות והפסקה, ומסכמים באפילוג. מטרתם הייתה להתאים טוב יותר את פרקטיקות ההערכה שלהם לאמונות ולערכים שלהם לגבי הוראה ולמידה.

המחברים דנים כיצד לשנות את פרקטיקות ההערכה שלהם כך שישפיעו על סוגיות של הגינות עבור פרחי ההוראה שלהם, כגון: ההשתתפות, הזהות, הכוח ושיקול הדעת שלהם בכיתות.

הם מקווים לעודד את הקוראים לעשות רפלקציה לגבי האופן שבו פרקטיקות ההערכה שלהם משפיעות על הלמידה של הסטודנטים ועל תחושת שיקול הדעת שלהם.

קישור למאמר המלא באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya