תכניות תקשוב והתפתחות מקצועית :מורים באוסטרליה נדרשים עתה לעבור הסמכה להוראה מתוקשבת

כבר דיווחנו בעבר על מדיניות התקשוב החינוכי באוסטרליה ועל המאמץ השיטתי והממוקד של משרדי החינוך הפדראליים (לכל חבל ארץ באוסטרליה משרד חינוך מקומי משלו) האוסטרליים לקדם את תכניות התקשוב בבתי הספר. עתה עברו האוסטרלים לשלב פעולה שיטתי חדש והוא יצירת רישוי למורים להוראה מתוקשבת. מורים בבתי הספר נדרשים תוך חמש שנים לקבל הסמכה רשמית של משרד החינוך שם ללמד בצורה מתוקשבת. תכנית הפעולה שהתחילה בשנת 2010 מחייבת את המורים לדעת לשלוט היטב בכל סוגיות התקשוב החינוכי ולדעת לתכנן היטב את מערך התקשוב שלהם להוראה בכיתה. המורים צריכים להוכיח בקיאות בשיטות פדגוגיות מתוקשב ולהמחיש יכולת לשלב את הפדגוגיות הדיגיטאליות המתוקשבות בהוראה פעילה בכיתה. האוסטרלים גם יצרו תימרוץ כספי למורים שעוברים את ההסמכה להוראה מתוקשבת.


How the licence can benefit you

 
SMART CLASSROOMS: Student ICT expectations the key to Digital Pedagogy Licence

ראה גם :
מנחי הכיתות החכמות באוסטרליה
שילוב לוח ממוחשב חכם (interactive whiteboards ) במסלולי הכשרת המורים באוסטרליה

פיתוח מנהיגות מקוונת של מנהלי בתי ספר


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  לא רק באוסטרליה – גם בתוכנית הישראלית המכללות להכשרות מורים יכשירו סטודנטים להוראה מתוקשבת, הכשרה שמסתיימת במבחן

  פורסמה ב 03/08/2011 ע״י מירב אסף

  התכנית האוסטרלית לא מיועדת לסטודנטים להוראה אלא למורים ותיקים בבתי הספר אשר לא יוכלו ללמד בכיתות מתוקשבות ללא רשיון להוראה מתוקשבת

  פורסמה ב 03/08/2011 ע״י עמי סלנט
  מה דעתך?
yyya