תכניות להכשרת מורים וכלים ללמידה מקוונת; חידושים בהכשרת מורים. ביקורת על ספר חדש

"Teacher education programs and online learning tools; innovations in teacher preparation". Ed. by Richard Hartshorne et al. Reference and Research Book News (Oct 2012).



עורכי הספר, Hartshorne et al., מקבצים יחד מחנכים  ואנשי מקצוע מובילים בנושאי חינוך וטכנולוגיה חינוכית מארה"ב, מאיחוד האמירויות הערביות, מסינגפור, מניו זילנד ומישראל ל-24 פרקים לגבי השימוש בכלים מבוססי רשת להכשרת מורים.

הם מציגים מידע לגבי המחקר והפרקטיקות הנוכחיים בתכניות להכשרת מורים להוראה מקוונת, כמו גם הזדמנויות, שיטות, וסוגיות המעורבות ביישומם; הוכחה לגבי הלמידה וההערכה של התלמיד ושל הסטודנט להוראה בהקשר של התכניות האלה; ואת המחקר הנוכחי הקשור לפרקטיקות מקוונות בתכניות ובכלים הטכנולוגיים כדי לתמוך בתוצאות הלמידה.

הם דנים בהתפתחות של האמונות הפדגוגיות ושל הפרקטיקה להוראה מקוונת; בהתפתחות של תהליך ההתבוננות המקוונת מרחוק בסטודנטים להוראה; השוואה בין תכניות מקוונות לבין תכניות פנים אל פנים; יוזמות להפוך את ההוראה המקוונת לפורמלית; למידה שיתופית; קורסים ניסיוניים בפדגוגיה מקוונת; שימוש בכלי Web 2.0 בלמידה שיתופית; הוראת אוריינות בלמידה מקוונת; מודלים לתכנון למידה; הוראה מקוונת ופרקטיקות של למידה עבור הוראת אנגלית, מתמטיקה, מחקר פעולה וקורסים למנהיגות של מורים; ופרקטיקות חדשניות כגון: משחקי סימולציה לתכנון הלמידה ולהתנסויות בשטח מרחוק.

למידע אודות הספר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya