תכניות חלופיות בהכשרת אקדמאים להוראה

מקור וקרדיט:
אורית אלמוג , תילי וגנר (2010) . "תכניות חלופיות בהכשרת אקדמאים להוראה", ביטאון מכון מופ"ת , 41, 25-21 .

מאת:
ד"ר אורית אלמוג ראש היחידה להכשרת אקדמאים במכללה האקדמית בית ברל;
ד"ר תילי וגנר ראש בית הספר לחינוך במכללה האקדמית בית ברל


במכללה האקדמית בית ברל פועלות בשנת הלימודים תש"ע שלוש תכניות ייחודיות להכשרת אקדמאים להוראה. התכניות המתוארות במאמרן של ד"ר אורית אלמוג וד"ר תילי וגנר אינן חלופיות במובן המתואר בספרות המקצועית ואינן דומות לתכניות מקוצרות ומקוצצות , כאלה הפועלות במקומות שונים בעולם ולאחרונה אף עולות על הפרק בארץ.  כל בוגרי התכניות הללו סיימו או יסיימו את  לימודיהם טרם כניסתם להוראה בבתי ספר  (רק בתכנית המואצת לאנגלית, אשר נפתחה מאוחר, לא סיימו את כל הלימודים, אלא את רובם לפני ההשתלבות בבית הספר) .  יש להדגיש שמדובר בתכניות שבחלקן אינטנסיביות יותר מבחינת משך תקופת ההכשרה, אך הן כוללות את כל רכיבי ההכשרה ואת ההיקף הנדרש על פי המתווים. השונות העיקרית שבין תכניות אלו ותכניות אחרות להכשרת אקדמאים להוראה היא במאפייני האוכלוסייה המשתתפת בתכניות אלו, באתגר שהן מציבות בפני מכשירי המורים ובסיכוי לשילוב מורים איכותיים יותר למערכת החינוך.

למאמר המלא בגיליון 41 של ביטאון מכון מופ"ת

 


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  האם ניתן לקבל את המאמר המלא? הקישור לא עובד. תודה!

  פורסמה ב 26/05/2016 ע״י סופיה לייקו

  הקישור תוקן

  פורסמה ב 27/05/2016 ע״י צוות פורטל מס"ע
  מה דעתך?
yyya