תכנון תכנית לימודים לשפה: סקירת ספר

Harumi Kimura & George Jacobs. " Language Curriculum Design" by .S.P. Nation & John Macalister, Routledge, New York (2010(., Teachers College Record, February 01, 2013 ,).

המחברים סוקרים את הספר " Language Curriculum Design" מאת Nation and Macalister, המציע גישה שיטתית שבה יכולים להשתמש מורים ובעלי עניין אחרים.

ספר זה מתאר כיצד לאמץ, לתכנן, להתאים, להעריך ולסקור את תכנית הלימודים באמצעות מספר חקר מקרים ובאמצעות המשימות שנמצאות בסוף כל פרק.

הפרקים :

בפרק הראשון, המחברים מציגים את המודל שלהם, שאותו הם מסכמים כסדרה של שבעה צעדים:

בחן את הסביבה

הערך את הצרכים

החלט על העקרונות

קבע מטרות ובחר את התוכן

תכנן את פורמט השיעור

כלול פרוצדורות הערכה

הערך את הקורס

פרקים שתיים, שלוש וארבע בוחנים את שלושת השלבים הראשונים במודל תכנון תכנית הלימודים המתואר בספר זה.

השלב של "בחן את הסביבה" (פרק שתיים), הנקרא לעתים ניתוח האילוצים, דורש מידע לגבי הזמן והמשאבים הזמינים, ומפרט את מה שיש ללמד ברמה החיונית ביותר של תכנון תכנית הלימודים.

"הערך את הצרכים" (פרק שלוש) הוא השלב שבו מספקים מידע לגבי הרצונות של התלמידים, החסרונות והצרכים. מתכנני תכנית הלימודים חוקרים את הפער בין המיומנות הנוכחית של התלמידים לבין המיומנות הרצויה, הדרושה וההכרחית שלהם, ופער זה צריך להיות מאוזן כנגד האילוצים המצביים. כד לבנות את אותה מיומנות, המחברים ממליצים שהקורסים יכללו פיזור שווה של תשומה ממוקדת במשמעות, למידה הממוקדת בשפה, תפוקה הממוקדת במשמעות ופעילויות שוטפות.

בשלב השלישי, המחברים קוראים למפתחי תכנית הלימודים "להחליט לגבי העקרונות" (פרק רביעי) כדי להדריך הוראה ולמידה. העקרונות נבחרים מהפרספקטיבה הפדגוגית והם כולם עקרונות כלליים, כלומר, לא ספציפיים ללמידת השפה. הנתונים שנאספו במהלך שלושת השלבים הראשונים מספקים מקורות מידע עיקריים להנחות את תכנון תכנית הלימודים.

פרקים חמש, שש, שבע ושמונה כוללים את ארבעת השלבים שנותרו במודל תכנון תכנית הלימודים.

פרק חמש מסביר כיצד לקבוע מטרות ובוחר את התוכן. בהתבסס על קווי ההנחיה משלושת השלבים הראשונים, מתכנני תכנית הלימודים שוקלים את המטרות של הקורס ומכינים רשימה לגבי מה ללמד ובאיזה סדר. מטרות הקורסים להוראת שפה קשורים לפריטי שפה ספציפיים, לרעיונות, למיומנויות ולסוגי הטקסט. 

פרק שש מתמקד באופן תכנון פורמט השיעור. המחברים ממליצים להשתמש בקביעת פורמט לשיעור כדי להקל על הפיתוח וכן שהתלמידים יחושו בנוח, מאחר והם מהר מאוד יכירו את הפורמט הסטנדרטי.

פרק שבע מתמקד בבקרה ובהערכה, הנבנים כחלק חיוני מתכנון תכנית הלימודים. בקרה על הלמידה מערבת הערכה מתמשכת של תוצאות למידה רגשיות וקוגניטיביות. לדוגמא, רשימות לגבי תצפיות של מורים ויומנים של תלמידים.
הערכה, לעומת בקרה, מערבת בחינה רשמית מסוגי שונים. הפרק דן בטכניקות הערכה שונות עם תוקף, מהימנות ותכליתיות גבוהות בקשר למטרות המסוימות.

ההערכה, הנידונה בפרק שמונה, מתבוננת באיכות הכוללת של הקורס שפותח.

הפרק עוסק בקריטריונים לאיכות ההערכה וגם מספק טיפים לגבי השגת תמיכה מוסדית להערכה, כך שניתן יהיה להעביר הערכה משמעותית ולהשתמש בתוצאות עבור פיתוח תכנית לימודים עתידית. כמובן שיש להעריך את ההערכות עצמן במונחים של מהימנות, תוקף ותכליתיות. הפרק מספק דוגמאות לכלי הערכה, כגון: ראיונות, מדדים לדיווח עצמי ורשימות.

יתר פרקי הספר (פרקים תשע, עשר, אחד עשר, שניים-עשר, שלושה-עשר, וארבעה-עשר) מכסים טווח של נושאים.

פרק תשע שוקל גישות לתכנון תכנית הלימודים. אחד מהחלקים הטובים ביותר של הספר הוא העצה שנותן פרק זה לגבי נקודות התחלה בתכנון תכנית הלימודים.

פרק חשוב אחר הוא פרק עשר לגבי ניהול משא ומתן על תוכן הסילבוס, שבו למורים ולתלמידים יש תשומה עיקרית לגבי המאפיינים של הקורסים שלהם באמצעות תהליך של אינטראקציה מתמשכת.

פרק אחד-עשר מספק עצה לגבי אימוץ והתאמת ספרי הקורס ואלמנטים קוריקולריים אחרים.

פרק שניים-עשר מציע רעיונות לגבי יישום השינויים השוליים והעיקריים בתחומים שונים של תכנית הלימודים.

לאחר מכן, פרק שלושה-עשר דן בתכנון וביישום של קורסים לטווח קצר עבור מורים במהלך הקריירה (in-service teachers). קורסים מעין אלה מהווים בעצמם תרגיל בתכנון תכנית הלימודים ומציעים אמצעים להמריץ את ההבנה של המורים לגבי התשומה לתכנית הלימודים.

הפרק האחרון, פרק ארבעה-עשר, משמש כפרק מסכם, עם תובנות לגבי התפקיד הבסיסי של הוראת שפות, הדגשה שתכנון תכנית הלימודים צריך להיות אחראי לכל ההיבטים של הוראה ולמידה אפקטיביות.

נקודות חשובות

כל העקרונות שנבחנו בפרק "העקרונות" שייכים לתיאוריות למידה כלליות, ואינם קשורים לתחומים של רכישת שפה שנייה או לבלשנות יישומית.

באמצעות בחירת העקרונות הללו, נראה כי המחברים מרמזים שלמידת שפה היא חלק מלמידה כללית של בני אדם. העקרונות מהווים בסיסים הגיוניים עבור חידוש והתאמת תכנית הלימודים וההוראה.

לדוגמא, העיקרון של "נטל הלמידה", מחפש למקסם את רווחי הלמידה משום שהלומדים משתעממים ומאבדים עניין אם המשימה קלה מדי, והם הופכים לעצבניים ומאבדים עניין אם המשימה קשה מדי.

הקיבולת הקוגניטיבית מוגבלת, והמצב הרגשי של הלומדים משפיע מאוד על הלמידה. על כן, עיקרון זה מסייע למנוע ממתכנני תכנית הלימודים מלהיהפך לשאפתניים יתר על המידה או לרחמניים מדי.

קידום חזרה לצורך למידה היא תחום אחר שהמחברים מדגישים. במקרים רבים, הסילבוס של השפה מפרט פריטי שפה שיש להציגם.
תכנון אסטרטגי, הגיוני ואחראי של תכנית הלימודים צריך לקבע חזרה על פריטי שפה, תת-מיומנויות, אסטרטגיות, פונקציות וסוגי טקסטים כדי להקל על הזיכרון של הלומדים ועל ההעברה של ידע לצורך שימוש יצירתי בידע מחוץ לכיתה.

לדוגמא, לומדים מתחילים של שפה שנייה צריכים ללמוד מספרים בשפה החדשה וצריכים להיות רהוטים בשימוש בהם.
כדי שלמידה זו תתרחש, הביטויים הלשוניים צריכים להופיע יותר ממספר פעמים, אם לא בכל הפעמים בחלקים של תכנית לימודים מסוימת בדרכים שונות כך שהלומדים יכולים ללמוד להשתמש בהם באופן ספונטני במצבים אמיתיים וחדשים.

נקודה חשובה אחרת הועלתה על ידי המחברים בפרק שש, שם המחברים קוראים לכל מתכנני תכניות הלימודים לתקשר לגבי הרציונל לגבי ההחלטות שלהם עם המורים, כמו גם עם התלמידים, ו- Nation and Macalister טוענים כי ככל שמתכנני תכנית הלימודים יהיו יסודיים יותר וילמדו משלבים 1 (לבחון את הסביבה) ו-2 (להעריך את הצרכים) וככל שהם יתקשרו בבירור יותר עם המורים ועם התלמידים לגבי הבחירות שהם עושים בשלבים שלאחר מכן, כך המתכננים יהיו מרוצים לגבי הדרך שבה מיושמת תכנית הלימודים.

המחברים גם מדגישים את החשיבות של איזון טוב בתכנון תכנית הלימודים.

מסקנה

ספר זה על תכנון תכנית הלימודים מספק הן קווי הנחייה מקיפים בעת הכנת קורס חדש וטיפים כיצד לבצע שינויים קלים כדי שיתאימו לקבוצות מסוימות של לומדים בזמן מסוים. כל קורא יהיה גם מסוגל למצוא חקר מקרה שבו סיטואציית ההוראה שלו דומה למקרה מסוים.

אם הקוראים חדשים בתכנון תכנית הלימודים, מגוון של משימות תכנון ניתנות בסוף כל פרק.

הקוראים יכולים למעשה ליישם תרגילים עם משימות מסוימות למצבי ההוראה שלהם.

לסיכום, Nation and Macalister הכינו ספר מקיף על תכנון תכנית הלימודים הכולל מגוון רב של נושאים.

למעשה, מגוון של הזדמנויות אפשרויות לפיתוח מקצועי וללמידה/הוראה טובות יותר עולות בקשר לתכנון תכנית הלימודים.

המסר החשוב של ספר זה הוא שכל בעל עניין בחינוך לשפות הוא מתכנן של תכנית הלימודים.

הספר " Language Curriculum Design" יכול להעצים אותם כדי לגלם תפקיד זה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם :

הויכוח לגבי מטרות ההוראה /מטרות השיעור

תכנון אוניברסאלי ללמידה (Universal Design for Learning): הכשרת מורים לבית ספר תיכון בניסיון להגדיל את הנגישות האקדמית של לומדי אנגלית בבית ספר התיכון


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    איך אני יכולה להשיג את המאמר המלא האם אתם יכולים לשלוח לי ?תודה וכבוד רב נדא

    פורסמה ב 30/08/2013 ע״י נדא מוחמד
    מה דעתך?
yyya