תכנון מחדש של למידה שיתופית על ידי תלמידים ומורים בבית הספר התיכון: ההשפעות על תפיסות ההוראה

Konings, Karen D; Brand-gruwel, Saskia; van Merrienboer, Jeroen J; G. " Participatory instructional redesign by students and teachers in secondary education: effects on perceptions of instruction", Instructional Science 39. 5 (Sep 2011): 737-762.


מחקר זה בוחן תכנון שיתופי כאסטרטגיה הלוקחת בחשבון את התפיסות של התלמיד לגבי תכנון ועיצוב מחדש של הלמידה השיתופית בביה"ס תיכון.  מדובר בניסיון לשתף תלמידים בתכנון העברת הלמידה בחלק ממקצועות הלמידה בביה"ס התיכון, בעיקר בתחומי המדעים.

הפגישות לתכנון השיתופי נערכו במסגרת בית הספר התיכון בין קבוצות של מורים ושל שבעה תלמידים השותפים לתכנון מחודש של הליכי הלמידה השיתופיים . פגישות אלה זיהו שינויים כיצד לשפר את תהליך החינוך הרגיל.

התוצאות לגבי השינויים בתפיסות של התלמידים, באי-ההתאמה הרצויה הנתפסת, ובחוסר ההסכמה בין המורה לתלמיד הראו שיפור מסוים עבור המתכננים המשותפים אבל , באופן בלתי צפוי, הגבילו או אפילו היו בעלות השפעות שליליות עבור אותם תלמידים שלא לקחו חלק בתכנון המשותף.

נראה כי לתכנון שיתופי המערב באופן פעיל גם תלמידים בביה"ס תיכון  יש פוטנציאל לשיפור החינוך, אולם דרוש מחקר נוסף.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya