תכנון ויישום פעולות עבור סטודנטים עם מוגבלויות: המלצות מחברי סגל המיישמים פדגוגיה כוללנית

Morina A., Orozco I. (2020). Planning and implementing actions for students with disabilities: Recommendations from faculty members who engage in inclusive pedagogy, International Journal of Educational Research, V. 103

על פי הצהרת האו"ם מ-2006 חינוך כוללני הוא הוא זכות אנושית יסודית ואין לפגוע בה או לערער עליה. מכאן שחינוך גבוה איכותי לא יכול להיחשב ככזה אם הוא איננו נגיש ושוויוני לכל החפץ בו, כולל לאנשים עם מוגבלויות. בהקשר זה המרצים, חברי הסגל, מהווים גורם מפתח במערכת כולה, ועליהם להיות פתוחים ללמידה מתמשכת לאורך החיים הכרוכה בשינוי תפיסות, בסיגול אסטרטגיות חדשות ובאימוץ שינויים כדי שיוכלו להיות כוללניים יותר הלכה למעשה.

אילו עצות נותנים חברי סגל העוסקים בחינוך כוללני לקולגות שלהם? כיצד הם מתכננים את השיעור ואילו שיטות הם מיישמים בכיתותיהם כדי להבטיח את רווחתם של סטודנטים עם מוגבלויות? המחקר האיכותני הנוכחי המבוסס על ראיונות, מרכז את עצותיהם של 119 מרצים מ-10 אוניברסיטאות בספרד על אודות אסטרטגיות, תפיסות ויישום פרקטיקות של חינוך כוללני. לאחר ניתוח הראיונות עלו 5 הצעות מרכזיות שכל מרצה ומורה כדאי שיזכור:

  • הקשיבו לסטודנטים והכירו אותם ואת צרכיהם המיוחדים הנובעים כל אחד ממוגבלותו הוא.
  • היו אמפתיים ומעורבים רגשית וחתרו להקל על למידת הסטודנטים.
  • בנו סילבוס אוניברסלי, נגיש, גמיש ופתוח.
  • ראו בנוכחותם של סטודנטים עם מוגבלות הזדמנות, חלק מהעבודה.
  • חפשו באופן פעיל אינפורמציה והדרכה.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

הכלה ונגישות : על תכנון לימודים ותוכניות לימודים לתלמידים עם מוגבלויות

תהליכים ומגמות בתכנון לימודים בישראל לתלמידים עם מוגבלויות

הכלה ונגישות : על תכנון לימודים ותוכניות לימודים לתלמידים עם מוגבלויות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya