תכנון אוניברסאלי ללמידה (Universal Design for Learning): הכשרת מורים לבית ספר תיכון בניסיון להגדיל את הנגישות האקדמית של לומדי אנגלית בבית ספר התיכון

Lopes-Murphy, Solange. " Universal Design for Learning: Preparing Secondary Education Teachers in Training to Increase Academic Accessibility of High School English Learners", Clearing House; Sep2012, Vol. 85 Issue 6, p226-230.


מאמר זה מציג סקירה של המושג "תכנון אוניברסאלי ללמידה" (Universal Design for Learning) ושל עקרונותיו, מיישם את המושג תכנון אוניברסאלי ללמידה להוראה והערכה בכיתה של לומדי אנגלית בתיכון, ומציע כיצד ניתן להחדיר את "התכנון האוניברסאלי ללמידה" לתכניות הכשרה עבור מורים לבתי הספר התיכוניים.

מאמר זה מספק גם דוגמא לאופן שבו מערכת בית הספר משלבת "תכנון אוניברסלי ללמידה" במסגרת החינוכית שלה כדי להגדיל את הנגישות להשכלה גבוהה עבור כולם.

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?