תיעוד תהליך למידת חקר בבלוג קבוצתי – הערך המוסף ללמידה משמעותית רפלקטיבית למרצה ולסטודנט

רות אש-ארגייל, "תיעוד תהליך למידת חקר בבלוג קבוצתי – הערך המוסף ללמידה משמעותית רפלקטיבית למרצה ולסטודנט" , ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2013 : האדם הלומד, בעידן הטכנולוגי , י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי, י' קלמן, י' יאיר (עורכים), רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2013 .

מילות מפתח : למידה משמעותית, למידה רפלקטיבית, בלוג לימודי, בלוג קבוצתי, תיעוד תהליך חקר.

המקרה המתואר מתייחס לשילובם של בלוגים קבוצתיים במסגרת קורס אקדמי מבואי לאוריינות מידע במטרה לעמוד על הערך המוסף של התיעוד בבלוג עבור הסטודנטים והמרצה בקורס וכן הצגת תובנות ראשוניות מהתנסות זו. מחקרים מעידים על כך שתיעוד תהליכי חקר תורם ללמידה משמעותית. ניתוח תוכן ראשוני של בלוגים הקורס מלמד על קיומם של תכנים דיווחיים משימתיים לצד תכנים חווייתיים רגשיים הבאים לידי ביטוי בכתיבה.

למאמר המלא באוניברסיטה הפתוחה , כנס צ'ייס 2013

ראה גם :

בלוג קבוצתי כדרך להעצמת ניהול הידע

בלוג קבוצתי משותף לסטודנטים ולמרצה- עדכון 2011

למידה מקצועית בסביבה מתוקשבת – החשיפה לבלוג הקבוצתי ולעתים גם הכתיבה בו

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya