תיאור וחלוקה לנושאים כאסטרטגיות טרום כתיבה: תוצאות ניסוייות והשקפות תלמידים

Hung, B. P., Van, L.T. (2018). Depicting and outlining as pre-writing strategies: experimental results and learners' opinions. International Journal of Instruction, 11 (2), 451-464

שלב טרום הכתיבה הנו משמעותי משום שבשלב זה התלמידים יכולים לדבר ולהתייעץ עם המורה או עם עמיתיהם לכיתה בנושא עליו הם כותבים וכך לשפר את איכות הכתיבה שלהם. אחת השיטות בשלב טרום הכתיבה המשפרת את ביצועי הכתיבה היא שיטת התיאור. בשיטה זו מעלים התלמידים רעיונות תוך העזרות באמצעים ויזואליים כגון תמונות ושרטוטים לצד שימוש בעזרים מילוליים. שיטה נוספת שמועילה לכתיבה בשלב הראשוני היא חלוקת לנושאים. כך מארגנים התלמידים את רעיונותיהם ומכינים את עצמם למלאכת הכתיבה. מאמר זה בוחן את השפעות יישום שתי השיטות הללו. נמצא ששיטת התיאור עזרה למשתתפים להעלות מספר רב יותר של רעיונות מאשר שיטת החלוקה לנושאים. לעומת זאת, חלוקה לנושאים משפרת את תוכן הכתיבה וארגון הרעיונות יותר מאשר שימוש בשיטת התיאור.

במחקר השתתפו סטודנטים אשר חולקו לשתי קבוצות. כל אחת מן הקבוצות נחשפה בשלב טרום הכתיבה לאחת מהשיטות: תיאור וחלוקה לנושאים. המחקר כלל מבחנים אשר בדקו את ביצועי הכתיבה של הסטודנטים, שאלונים וראיונות חקר-מקרה. איכות תוכן הכתיבה נמדדה על פי מספר הרעיונות שהופיעו בטקסט, תוכנם ואופן ארגון הרעיונות.

תוצאות המחקר הראו שתיאור מסייע ליצירת רעיונות חדשים ואילו חלוקה לנושאים נמצאה יעילה בארגון רעיונות. כמו כן, נמצא שסטודנטים העדיפו את שיטת החלוקה לנושאים יותר מאשר את שיטת התיאור. באופן כללי, נמצא שלא היה הבדל משמעותי בהתפתחות וארגון רעיונות בין שתי הקבוצות מבחינת ביצועי הכתיבה ושאיכות הביצוע למעשה תלויה בנושא עליו נכתב ובתתי-הכישורים שנדרשו למטלת הכתיבה. מסקנת החוקרים היא שיש לשלב בין שתי השיטות של תיאור וחלוקה לנושאים. לכל שיטה יש את מעלותיה ומגרעותיה ולכן שילוב של שתיהן נותן את התוצאות המיטביות. כמו כן, יש להתאים את השיטות לסטודנטים. למשל, לסטודנטים אשר אינם בעלי אוצר מילים גדול, השימוש בשיטת התיאור נמצא כיעיל ואף חיוני בשיפור ביצועי הכתיבה.

למאמר המלא

לקריאה נוספת:

העצמת יכולות כתיבה באמצעות שימוש בצילומים בשיעור

כיצד חשיבה ויזואלית משפרת את הכתיבה?

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya