תיאור בהקשר של חינוך הוליסטי בפינלנד ובסינגפור: השלכות של הקשר חינוכי בסינגפור

מאת: Daphnee Lee

Lee, Daphnee; Hong, Helen; Niemi, Hannele. "A Contextualized Account of Holistic Education in Finland and Singapore: Implications on Singapore Educational Context", Asia-Pacific Education Researcher (Springer Science & Business Media B.V.), Dec2014, Vol. 23 Issue 4, p871-884.

מאמר זה בוחן יוזמות חינוכיות הוליסטיות של שתי מערכות חינוך בעלות ביצועים גבוהים – פינלנד וסינגפור. ניתוח איכותני זה לוכד התנסות חינוכית פנומנולוגית של חינוך הוליסטי תחת שתי המערכות.

ההמשגה של המחברות לגבי חינוך הוליסטי מתמקדת בשני ממדים עיקריים: למידה הגורמת לשינוי ומעורבות של הקהילה.

סימנים ללמידה הגורמת לשינוי נצפו באמצעות פעילויות משחק (לא)מובנות שהתלמידים מעורבים בהן. לגבי המעורבות של הקהילה, המחברות בחנו את הציוויים התומכים ביוזמות של מעורבות הקהילה אשר התלמידים נחשפו אליהן.

הסבר סוציולוגי של תיאור זה דן בהקשר המעצב את הגישות ללמידה הוליסטית, ובוחן כיצד השינויים בגישות לחינוך משקפות נופים חינוכיים משתנים הן בפינלנד והן בסינגפור.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya